StarTime tidsregistrering

StarTime tidsregistrering består overordnet af to brugerflader: registrering og administration.

Registrering, hvor medarbejderne registrerer deres aktiviteter.

Administration, hvor medarbejdernes registreringer eksempelvis vedligeholdes, udskrives, bogføres og overføres til Jeres lønsystem.