Komme-Gå

Komme-gaa

Eksempel på en periodeoversigt

Komme-gå er tidsregistrering i simpleste form, og der er mange muligheder input-muligheder til
StarTime Tidsregistrering

Man kan vælge at ‘fange’ de faktiske klokkeslæt,(medarbejder 140 i hosstående eksempel) eller man kan afrunde skæve minuttal til fx hele 5, 10, 15 minutter (medarbejder 167)

En periodeoversigt giver et hurtigt overblik over hele lønperiodens registreringer samt timetal

Fravær
Med komme-gå tidsregistrering, kan der også holdes styr på alle former for fravær. Ved ferie- og sygedage rapporteres kun 1. fraværsdag, og StarTime vil gentage denne årsag, indtil medarbejderen igen registrerer mødt. Der kan udskrives eller eksporteres fraværs-statistikker, flex-saldolister og oversigter over restferie/feriefridage.

Pauseregistrering
Pauser kan registreres af medarbejderne selv eller man kan vælge at anvende fast definerede pauser.

Der kan meldes komme og gå via følgende:
InputStarTime

 

“Ingen krav om abonnement”

X
Kontakt os