Fraværsregistrering

Fraværsregistrering

Stregkode-baseret registrering

Med StarTime Elektronisk Tidsregistrering stempler alle medarbejdere selv ind og ud og registrerer dermed automatisk deres mødetider og gåtider. Selvbetjeningen letter i høj grad den administrative byrde – både i forhold til udbetaling af korrekt løn og fraværsregistrering. De dage, hvor en medarbejder ikke registrerer en mødetid i systemet, skal der angives årsag til fraværet. Ved at inddrage virksomhedens medarbejdere i denne løbende fraværsregistrering gives til enhver tid et bedre billede af situationen for både planlagt fravær (ferie og kursus) og ikke planlagt fravær (fx sygdom).

Det er af afgørende betydning, at denne selvbetjening er brugervenlig og hurtig at anvende. Kun på den måde får virksomheden glæde af omhyggelig fraværsregistrering.

Den effektiviserede fraværsregistrering betyder også en højere kvalitet i registreringerne: Medarbejderen oplyser selv direkte i systemet årsagen til sit fravær og slipper for at forstyrre en medarbejder i personaleadministrationen eller en chef, for at han eller hun senere kan indtaste fraværsregistreringen i et omstændeligt system. Al forsinkelse og al overlevering af budskaber skaber uacceptabelt tunge arbejdsgange med risiko for fejl og misforståelser.

Når alle medarbejdere kompetent og konsekvent registrerer deres eget fremmøde, eller mangel på samme, giver det både kolleger og chefer et overblik over hvem, der er på arbejde i dag, og hvornår en eventuelt fraværende kollega forventes at møde igen.

En anden vigtig fordel ved øjeblikkelig fraværsregistrering er, at HR, chef og medarbejderen selv hurtigt kan få en status på blandt andet antal fraværsdage og tilgodehavende restferie.

 

Fraværsregistrering på arbejdspladsen

HR og ledelse kan bruge de indsamlede oplysninger til velfunderede statistikker, som kan give et dybdegående indblik i fraværsregistreringer og årsagerne til fravær; herunder sygdom, ferie, omsorgsdage, kursus, barn syg og seniorfridage. De opsamlede data om præcise arbejdsmønstre kan være værdifuldt for en chef, der skal lægge fornuftige vagtplaner og godkende ønsker til ferie og fridage omkring helligdage.

De tendenser, der afsløres i rapporterne over fraværsregistreringer, kan bruges til at analysere og overvåge konsekvenser og omkostninger ved fravær i fx produktionen. Overblikket kan blive et kvalificeret redskab i optimering af driften, hvor løbende planlægning og opfølgning kræver solide data og gennemgribende analyse af disse data.

Sygefravær kan være ret afgørende for en forretning og kan også give en indikation om arbejdsmiljøet, såvel det fysiske som det psykiske. Med konsekvent og omhyggelig fraværsregistrering har I mulighed for at trække relevante oversigter ud. De kan bruges til at reagere professionelt og velovervejet i løsningen af eventuelle fælles problemer. En kontrolleret og velargumenteret udvikling på arbejdspladsen kan højne arbejdsglæden og dermed produktiviteten til glæde for alle parter. Motivationen ved et godt arbejdsklima er ikke at fornægte!

 

Korrekt fraværsregistrering giver korrekt løn

Når medarbejderes fraværsregistrering og årsagerne til fravær løbende holdes ajour af personer med bedst viden om fraværet og grunden dertil bliver det også hurtigt og enkelt at lave korrekt løn. Risikoen for menneskelige fejl reduceres kraftigt ved løbende fraværsregistrering, og ingen vil føle sig uretfærdigt behandlet, hverken arbejdsgiver eller medarbejder, når alt er indtastet ved selvbetjening og efterfølgende godkendt.

Jeres bogholderi får leveret relevante rapporter for hver medarbejder og kvalitetssikrer de indtastede registreringer og fordelingen af timer i fx ferie/fremmødt, normaltid/overtid, osv. Her kan I se et eksempel på en periodeoversigt med fraværsregistreringer.

Afslutningsvist kan oplysningerne sendes til jeres lønsystem og ferieregnskabet opdateres.

 

I kan bestille en demoversion af StarTime, så I kan prøve, hvor nemt og enkelt det er at bruge, og se alle fordelene.

 

Erfaring med fraværsregistrering

StarTime er udviklet af Dan-Made Data, som gennem adskillige år har arbejdet med tidsregistrering. Vi har forståelse for de praktiske problematikker, der opstår rundt omkring i de danske virksomheder og adresserer dem løbende. Vi følger med udviklingen, også med jeres udvikling! Vores system til tids- og fraværsregistrering er modulopbygget, så hver af vores ca. 400 kunder vælger netop de elementer, der er relevante for en succesfuld drift af deres virksomhed. Det giver mulighed for en individuelt tilpasset løsning fra et dansk udviklingshus med hurtig og effektiv support på matriklen.

Vi deler naturligvis også ud af vores erfaringer med anvendelsen af fraværsregistrering! Bestil et kursus, hvor vi kommer ud til jer og introducerer StarTime for to-tre medarbejdere. Når I har vænnet jer til at bruge tids- og fraværsregistrering og gerne vil vide med mere avancerede muligheder, kommer vi gerne tilbage og afholder endnu et kursus.

Vi samarbejder med leverandører af det fysiske udstyr til timeregistrering, fx fingeraftrykslæsere. Se et udvalg af terminalerne.

X
Kontakt os