Layout

Layout tidsforbrug Dette felt indeholder angivelse af hvilken repræsentation tidsforbrug skal have på udskrifter og i vedligeholdelsesfunktionen. Oplysningen kan antage følgende værdier:
Timer.Centitimer
Timer:Minutter
Minutter
Indtast (60/100) I dette felt angives hvorvidt klokkeslæt på manuelt indtastede poster skal opfattes som minuttal (60) eller som 1/100 timer (100).

Eksempel:
60 Jobstart 10:45 opfattes som klokken 10:45.
100 Jobstart 10:45 omregnes til Klokken 10:27.
Ascii-fil format Her angives hvorledes eksport til eksterne systemer, via asciifiler, ønskes foretaget:
Komma vil danne en kommasepareret fil.
Fast vil danne en asciifil med en fast defineret recordlængde. Semikolon Vil danne en semikolonseparet fil.
Decimalpunkt i asciifil. Her kan du angive om, du ønsker at få adskilt decimaler med punktum eller komma. Tidsforbrug og antalsregistreringer kan vises med decimaler.
Farver Muligt at lave farvemarkeringer på pauser.
Du kan være kreativ med de mange farver, eller du kan vælge standardfarverne.

Til top