Aktiviteter

Her vises reserverede aktivitetsnumre i systemet. Kommetid på aktivitet 1 og gå på aktivitet 2, osv.

 

 

 

Aktivitet 'komme tid' I dette felt angives det aktivitetsnr., som benyttes til kommetider (aktivitet under ordre 'ikke-job'). Hvis der i systemoplysningen Kontrol ordre/aktivitet er angivet J (for ja), kontrolleres at aktiviteten er oprettet i ordrekartoteket.
Gå tid I dette felt angives det aktivitetsnummer, som benyttes til gåtider
Afdelingsskifte Denne aktivitet benyttes til registrering af afdelingsskifte
Uafsluttet reg. Denne kan bruges til hvis der er en registrering som ikke bliver afsluttet, så bliver den gjort færdig med aktivitetsnr. som er valgt (her 997) og så havner den på fejllisten som en uafsluttet registrering.
Pause start Her angives det aktivitetsnummer, som ønskes benyttet til registrering af start på pauser
Pause slut Her angives det aktivitetsnummer, som ønskes benyttet til registrering af slut på pauser. Denne oplysning er kun aktuel for registreringer foretaget via tidsterminaler.
Aktivitet/lønarter for Ferie/feriefridag

Her angives de aktiviteter/Lønarter der bruges til afholdte ferie/feriefridag. Med disse aktiviteter/lønarter angivet, vil medarbejderens saldo automatisk nedskrives (på medarbejderkartoteket)

Hvis du ønsker at angive det i timer, skal der indsættes en lønart (fordi der kan bruges flere lønarter til afholdes heraf) til nedskrivning.

Ønsker du at angive det i dage, angiver du aktiviteten for en afholdt ferie/feriefridag.

 

Minimumssaldo Her kan der indsættes en generel minimumssaldo. Og en aktivitet som StarTime må flytte timerne/dage til hvis minimum overskrides. I ovenstående eksempel er minimumssaldo for ferie -1. Oprettes der en dag på en medarbejder der har - 1 dag, vil StarTime oprette en dag med den aktivitet der er angivet.

Til top