Generelt om stregkoder

StarTime anvender stregkoder af typen Code 39.

Bemærk: Nogle tekstbehandlingsprogrammer og stregkodeprogrammer kræver en * som start og slut på stregkoder. Disse er ikke medtaget i nedenstående eksempler.

Der er mulighed for at sammensætte flere informationer i én stregkode.

Dette gøres ved at indsætte skilletegn mellem de enkelte informationer.

Eksempel: 1234P56789A765L4321

Ovenstående er et eksempel på en stregkode som kan indlæses når terminalen beder om medarbejdernr. og som indeholder:

Medarbejder: 1234 Ordre: 56789 Aktivitet:765 Lønart: 4321

P’et efter medarbejdernummer fortæller at den næste information er et ordrenr.

A’et efter ordrenummer fortæller at den næste information er en aktivitet.

L’et efter aktivitet fortæller at den næste information er en lønart.

Holdskifte via stregkode

Ved at registrere en lønart på en kommetid, kan en medarbejder angive, at man ønsker at foretage et holdskifte. Holdet man ønsker at skifte til angives som "lønart"

Eksempel: 1234P1A1L2

Ovenstående vil bevirke at medarbejder 1234 skifter til hold 2.

 

Gå hjem med årsag

Mulighed for på 'gåhjem' tidspunktet at fortælle StarTime at man nu går på fx. ferie, kursus, eller anden fraværsårsag.

Fx. 1A2L-986, hvor den negative lønart = fraværsaktiviteten. Der skal oprettes en stregkode for hver fraværsårsag man har.

Medarbejderne skal registrere (den nederste stregkode på deres personkort) Medarbejder nr. og derefter på fraværsårsagen.

 

Komme sent med årsag

Kommer man for sent, kan der angives hvorfor man kommer for sent. F. eks lægebesøg, afspadsering osv.

Fx. 1A1L-979, hvor den negative lønart = fraværsaktiviteten. Der skal oprettes en stregkode for hver fraværsårsag man har.

Medarbejderne skal registrere (den nederste stregkode på deres personkort) Medarbejder nr. og derefter på fraværsårsag


 

Registrering af betalt pause

Stregkoden for betalt pause skal oprettes som. 1A998L1 (efter L angives den lønart til den betalte pause)

Slet en pause. Anvendes kun hvis der er angivet faste pauser på mødeprofilen.

1A999L1 (tallet efter gives som den pause der skal slettes, i dette eks. Er det pause 1)

 

 

Færdigmelding af ordre

2)Færdigmeldingskode indlæses i stedet for ordrenr.

3 Angiv evt. ordre

4.Herefter er der mulighed for at angive antal.

Mulige færdigmeldings- og antalsregistreringsstregkoder

Registreringstype

Færdigmelding

Antalsregistrering

Igangværende ordre

$FIO

$AIO

Specifik ordre

$FSO

$ASO


 

Regnemaskinetastatur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

11

.

12

+

13

Ret

14

Slet

15

Godkend

16

00

19

Færdig

18

Brok

Tallet nederst i hver ramme er den værdi som stregkoden skal indeholde.

For at kunne anvende stregkodetastaturet skal man først angive sit medarbejdernummer og koden for antalsregistrering ($AIA eller lignende).


 

Afdelingsskifte

Når med arbejder skal foretage et afdelingsskifte skal de gøre følgende:

1.    Streg fra Personkort…medarb.ordre

2.    Streg hvilken afdeling de går i

3.    Streg komme fra Personkort

 

Stregkoden for afdelingsskifte skal se sådan ud:

*1A4L1*

Stregkoden skal altid starte og slutte med *

1= ordre 1

A4 = Aktivitet (ligger fast i startime til afdelingsskifte)

L1= L ligger ligeledes fast, men det nr. der kommer efterfølgende er = afdelingsnr