Aktiviteter

Under fanebladet Kartoteker finder du Aktiviteter. Herunder er dine aktiviteter opdelt således: Standardaktiviteter og Ikke job.

På de efterfølgende sider er der beskrevet hvordan du opretter, retter og sletter en aktivitet.


 

Standardaktiviteter

Ved valg af funktionen fremkommer følgende skærmbillede:

I alle kartoteker er der kolonne sortering, d.v.s du vælger hvordan kartoteket skal vises.

Søger du en bestemt aktivitet, kan du taste noget af aktivitetesnr. ind, og programmet finder den første, svarende til det indtastet. F.esk. vil du søge på aktivitet 1200, taster aktivitet 1, vil den stå på aktivitet 1, taster du derefter 2, vil den stå på aktivitet 12 o.sv.

 


Opret aktivitet

Ved oprettelse af en ny aktivitet, vælger du Ny, og følgende skærmbillede fremkommer:

Nr

Identifikationsnr.

Tekst

I dette felt kan aktiviteten beskrives.

Typenr

Her kan der indtastes et typenr. på aktiviteten. Det er muligt at via piletasten til højre i feltet, at kalde dit typekartotek frem.

Afdelingsnr

Du kan påhæfte dine aktiviteter et afdelingsnummer. Eksempelvis hvis dine aktiviteter er begrænset på afdelinger. Kan du ikke huske dine afdelingsnumre, er det muligt at kalde dit afdelingskartotek frem via piletasten.

Forkortelse

I dette felt er der mulighed for at angive et forkortet navn af operationstekst. Denne tekst vises under tidspostvedligeholdelse

Enhedspris

Her kan du indtaste en timesats som belaster den pågældende aktivitet .Hvis Prismodulet er tilkoblet vil de rapporterede timer blive ganget op med denne enhedspris, og blive vist på ordreudskrifterne.

Lønart

Feltet udfyldes, hvis aktiviteten giver anden lønart end normallønarten.
Som udgangspunkt vil en ikke "normallønart" reducere normen. Skal den valgte lønart ikke påvirke normberegningen, skal du angive et . (punktum) efter lønarten.

Tillæg

Tillægsfeltet udfyldes hvis der gives tillæg på en operation. Dette kunne f.eks. være et maletillæg. Tillægget vil blive beregnet i lønberegning.
 

Fast antal

Dette kan med fordel bruges, hvis der udbetales et fast tillæg, som f.eks et tilkaldertillæg, vagttillæg. Der indtastes 1 i feltet, og angiver at dette skal indgå i lønberegning, med en sats og lønart.

Indgå i lønberegning:

Hvis du allerede har tilkoblet Prismodulet kan du få glæde af denne funktion. Der kan på lønfordeling eller ved eksport til  lønprogrammer, suppleres med tillæg baseret på rapporteret antal, f.eks. kørsel 150 km, tilkaldevagt 2 stk. O.s.v.

Enhedsbetegnelse.

Her angives en intern betegnelse for denne enhed.

Sats.

Her angives satsen pr. enhed. Hvis feltet er blank benyttes lønartens normale prisopslag. Dette kan anvendes ved individuelle priser.

Udbetal via lønart.

Her angives den lønart du ønsker at benytte til udbetalingen.

 


Ændre Aktivitet

Du kan bladre eller søge i dine aktiviteter. Søgefunktionen er en let og hurtig måde at finde en aktuel aktivitet på. Når du har den aktuelle aktivitet fremme er det herefter muligt at rette i aktivitetens oplysninger.
 


Slet aktivitet

Ved valg af denne funktion fremkommer følgende besked: skal den fremhævede post slettes?. Der skal svares JA eller NEJ.


Ikke job

Under dette punkt finder du de aktiviteter der er oprettet til intern tid. F.eks. syg, ferie afspadsering o.sv.

Ved valg af funktionen fremkommer følgende skærmbillede:


Opret aktivitet (ikke job)

Ved oprettelse af en ny aktivitet, vælger du Ny, og følgende skærmbillede fremkommer:

 

 

Nr

Identifikationsnr.

Tekst

I dette felt kan aktiviteten beskrives.

Typenr

Her kan der indtastes et typenr. på aktiviteten. Det er muligt at via piletasten til højre i feltet, at kalde dit typekartotek frem.

Afdelingsnr

Du kan påhæfte dine aktiviteter et afdelingsnummer. Eksempelvis hvis dine aktiviteter er begrænset på afdelinger. Kan du ikke huske dine afdelingsnumre, er det muligt at kalde dit afdelingskartotek frem via piletasten.

Forkortelse

I dette felt er der mulighed for at angive et forkortet navn af operationstekst.

Enhedspris

Her kan du indtaste en timesats som gives på den pågældende operation.

Lønart

Lønartsfeltet udfyldes hvis der gives tillæg på en operation, og der vil i lønberegningen blive tildelt tillæg.

Systembesked

Sætter du en markering i dette felt, vil StarTime give dig følgende besked ved næste start


 

Fravær

Nej. Denne aktivitet er ikke fravær.

Hel fraværsdag. Denne aktivitet er en hel fraværsdag. Er det en hel fraværsdag, får du endnu en mulighed, nemlig en markering for om denne må gentages. F.eks. Barns 1. sygedag er en hel fraværsdag, men skal ikke gentages den efterfølgende dag.

Alternativ timetal. Som udgangspunkt oprettes der en hel fraværsdag. Med mødetid og sluttid i forhold til medarbejderens mødeprofil. Men ønsker du at udbetale f. eks en feriefridag med et andet timetal inden normalen, kan dette indtastes her.

Delvis fravær. Denne aktivitet er kun delvis fravær, d.v.s fraværstimer. Ovenstående eksempel, er oprettet som Syg hjem, med en gentageaktivitet der hedder Syg. Det betyder, hvis en medarbejder går syg hjem i arbejdstiden og ikke kommer dagen efter, vil systemet automatisk oprette en hel fraværsdag, på denne dag. (Hvis der i Systemoplysninger, er angivet en Tidsfrist for fraværsgenerering).

DA Fraværskode

Kode for fraværstyper. Følgende kan indberettes
1100 fravær pga. egen fravær
1200 Fravær pga. børns sygdom
1300 Fravær pga. arbejdsskade
1400 Fravær pga. Barsel mm
1500 Andet fravær
1921 Omsorgsdage
1922 Feriefridage og særlige feriedage
1935 Fravær pga. plejeorlov

 


Ændre Aktivitet (ikke job)

Du kan bladre eller søge i dine aktiviteter. Søgefunktionen er en let og hurtig måde at finde en aktuel aktivitet på. Når du har den aktuelle aktivitet fremme er det herefter muligt at rette i aktivitetens oplysninger.
 


Slet aktivitet

Ved valg af denne funktion fremkommer følgende besked: skal den fremhævede post slettes?. Der skal svares JA eller NEJ.