Medarbejder

Medarbejderkartoteket indeholder alle dine medarbejderes stamdata, og danner dermed grundlag for lønberegning.
Medarbejderkartoteket består af en vedligeholdelsesfunktion, hvor du kan oprette, rette eller slette dine medarbejdere.
Du kan vælge at få vist dine medarbejder i nummerorden eller alfabetisk orden. ligeledes kan du fravælge og få vist de fratrådte medarbejdere.


Medarbejderens stamdata består af følgende feltoplysninger:

 

Opret medarbejder

Ved oprettelse af medarbejder, vælger du Ny og følgende skærmbillede fremkommer:

Medarbejder

Her angives det nummer, som fremover bruges til identifikation af medarbejderen. Der kan indsættes et billede af medarbejderen . Str. 138x161 pixel. indsættes et større billede vil dette blive centreret i "boksen". Billedet vil blive vist på Starpc

Der kan ligeledes oprettes Certifikater pr medarbejder. Se beskrivelse her.

ID

Det er et 20 tegn langt felt, til angivelse af et alternativt medarbejdernummer.
Det kan bruges hvis registreringen foregår via Star-PC. Medarbejderen skal i stedet for at angive sit normale arbejdsnummer  holde en lille brik, stav, plastikkort op mod en læser. Brikken indeholder et unikt id på typisk 16-20 tegn, som skal angives her i ID feltet.

Det er tiltænkt virksomheder som anvender dette rfid (radio-frequency identification)
system i forvejen til adgangskontrol/døråbning

 

Stilling/Navn

Medarbejderens stilling, efternavn og fornavn. Indholdet er valgfrit

Holdnr

Angivelse af holdnummer. Det er muligt at få vist listen over de oprettede holdnumre, dette gøres ved at benytte piletasten til højre for holdnummer og du vil få vist de oprettede hold/mødeprofiler. For oprettelse af nyt hold se nærmere beskrivelse under afsnittet Mødeprofil.

Der kan sættes markering ved "a" dette betyder at medarbejderne automatisk bliver tilknyttet et hold i fra indmødetiden. Vælges dette, vil der dukke et skærmbillede op, hvor du skal angive reglerne for automatisk holdskifte. Eks. fra kl 6 Daghold, fra kl 15 Aftenhold...Dvs. en medarbejder der registrere komme kl 05:50 vil automatisk sættes på daghold.

Afdeling

Angivelse af afdelingsbetegnelse. Det er muligt at få vist listen over de oprettede afdelinger, dette gøres ved at benytte piletasten til højre for afdeling. Se nærmere beskrivelse under afsnittet afdeling.

Arbejdsrejse.

Hvis en medarbejder markeres på arbejdsrejse, vil systemet gentage forrige job. (ifølge opsættet til Autofravær)
Dette kan med fordel bruges, hvis man har montører, der eks. er ude 3 uger. Første dag skal oprettes på medarbejderen (ligesom en fraværsdag). Systemet vil så gentage, jobbet, indtil der registreres andet.

 

Tiltrådt pr.

Her kan medarbejderens tiltrædelsesdato indtastes.

Fratrådt/dato

Når en medarbejder fratræder kan du sætte en markering samt en fratrædelsesdato. Markeringen suspenderer din medarbejder ved fraværsgenerering og udskrift på fraværsliste

Du kan også nøjes med at sætte en fratrædelsesdato. så vil StarTime automatisk sætte markeringen for fratrådt, når datoen er passeret.

 

Løntype.

Her angives om medarbejderen er Tidlønnet eller fastlønnet.( I Lønberegning kan der udvælges på løntype)

Cpr. nr.

Angivelse af medarbejderens personnummer.

Adresseoplysninger

Her indtastes adresse, postnr., by og telefon/mobilnummer på din medarbejder.

Ferie og feriefri

Medarbejderens saldo for henholdsvis ferie og feriefri(dag)timer gemmes her. For at få ajourført disse felter, skal der angives (under systemoplysninger) hvilke aktiviteter/lønarter der bruges ved afholdte dage/timer.

Du kan se medarbejderens saldi og hvornår de er opgjort.

Afspadsering/flex

Fremkommer kun når Lønberegning og Afspadsering er tilkoblet. Indeholder afspadseringssaldo.(Hvis ikke Lønberegning/afspadsering vil dette vises gråtonet).

Flexindstilling. Her kan der vælges mellem Lønberegning, flex eller afspadsering. Ved valg af Lønberegning, kører medarbejderen som det der er valgt i systemoplysningerne i Lønberegning. Hvis der i Lønberegning er valgt Flex, kan man fravælge dette ved at vælge afspadsering. (Se beskrivelse af forskellen på Flex og afspadsering, under afsnittet Lønberegning).

 

Suspendér ved en markering i dette felt vil der ikke foretages beregning af flex/afspadsering.

Flexsaldo. Medarbejderens flexsaldo gemmes i dette felt.

Opgjort pr. Fremkommer kun når Lønberegning og Afspadsering er tilkoblet. Indeholder sidste dato i den periode som ovenstående afspadseringssaldo er opgjort i.

Flexkorr. Hvis der skal udbetales et antal timer fra flex/afspadseringssaldoen, kan timerne indtastes her. Timerne kan indtastes som -/+, dvs. der kan udbetales og ligges til.

Min Flex. StarTime indeholder en generelt indstilling til håndtering af minimum/max flexsaldo. Denne indsættes under funktioner, Lønberegning, systemoplysninger og afspadsering.

Men er der lavet en individuel aftale med medarbejderne om hvor meget de må skylde og have til gode, kan det angives i dette felt.

Her angiver en minimum saldo på medarbejderen

Stamkort

Max Flex. StarTime indeholder en generelt indstilling til håndtering af minimum/max flexsaldo. Denne indsættes under funktioner, Lønberegning, systemoplysninger og afspadsering.

Men er der lavet en individuel aftale med medarbejderne om hvor meget de må skylde og have til gode, kan det angives i dette felt.

Her angiver en max saldo på medarbejderen

Flextekst. Den tekst der indtastes her, bliver vist på periodeoversigten. Der kan evt. stå udbetaling af timer.

Dette vil kun fremkomme på medarbejderkartoteket hvis Prismodul er tilkoblet.

Anc. Dato. Feltet anvendes til at beregne medarbejderens anciennitet. Anciennitet beregnes fra den angivne dato til 1. dag i aktuel lønperiode.

Timeløn. Et prisfelt der anvendes til en personlig timesats. Anvendes ved lønarter med priskode "Timeløn"

Sygeløn. Personlig sats til sygeløn. Anvendes ved lønarter med priskode "Sygeløn".

Månedsløn. Hvis medarbejderen er månedslønnet kan dette indtastes her. Anvendes ved lønarter med priskode "Månedsløn".

Besked

Løntrin. I dette felt kan evt. Løntrin angives. Løntrin henviser til en af de 20 priser, som findes på hver lønart. Løntrin anvendes kun i forbindelse med lønarter, hvor prisfeltet er oprettet med "Løntrinsbestemt".Er medarbejderen f.eks. Oprettet med løntrin 5, vil Pris-5 fra lønarten benyttes.

Notat

Pris 1 til Pris 4. Disse satser anvendes ved lønarter med priskode "1-4".

Hvor 1 er lig med Pris 1, og 2 lig med Pris 2 o.s.v.

 

Der kan sendes en personlig besked til hver medarbejder. (kun relevant ved starpc) Du angiver selv hvor lang tid den skal vises på skærmen

 

Ved at vælge dette i nederste venstre hjørne, har du mulighed for indtaste valgfrie notater på dine medarbejdere

Certifikater

På hver enkelt medarbejder kan der oprettes certifikater. Det kunne f.esk være truckkort eller andre former for certifikater.

Når du klikker på Certifikater kommer følgende billede:

Du oprette nye med en dato og evt en udløbsdato. Ud for hver beskrivelse af certifikater kan vises farven Grøn = stadig gældende

Rød= udløbet

? = ingen udløb

P = Prioritetsorden. Kan evt. bruges som en oversigt, hvis der skal vælges mandskab til betjening af diverse maskiner. Der kan indsættes prioritet nr. 1-99. Den medarbejder der har prioritet 1, kan være ham der primære betjener maskinen. Bliver han syg, eller holder ferie, kan denne liste give dig et overblik over hvilke medarbejdere der kan træde til.

 

Denne liste kan med et tryk på en print-knap overføres til et tekstdokument (fx notepad) hvorfra det kan sendes til en printer.

Der er oprettet et certifikatkartotek. Det finder du under certitfikater.

Ønsker du at fortryde en oprettelse taster du Afbryd, ellers tast Ok. Du kan få hjælp til denne oprettelse ved at taste Hjælp.

For at udskrive medarbejderkartotek vælger du Udskrifter og Kartotek

Se eksempel i afsnittet Udskrifter.


Ændre medarbejder

Når du vælger denne funktion, har du mulighed for at rette alle stamdata på din medarbejder. De felter du har mulighed for at rette er beskrevet ovenfor.

 


Slet medarbejder

Ved valg af denne funktion fremkommer: skal den fremhævede post slettes?'. Der skal svares Ja eller Nej.