Lønprofiler

(Findes under fanebladet Kartotek)

Indholdet af lønprofilerne er grundlaget for lønberegningen. Her defineres firmaets overenskomst.

Vælges Lønprofiler fremkommer følgende skærmbillede:

 

Her vises en liste over eventuelle oprettede lønprofiler. Højre side af skærmbilledet lister hvilken hold der benytter lønprofilen. Og hvilken dage holdene benytter lønprofilen.

I ovenstående eksempel benyttes lønprofil 1 bl.a. af hold nummer 1 mandag - torsdag.


 

Opret Lønprofil

Ved oprettelse af ny lønprofil skal der indtastes følgende:

 

Lønprofilnr. Løbenr. på den viste profil. Anvendes som referencenummer på mødeprofilen.
Beskrivelse Her kan der angives en valgfri tekst.
Dagsnorm Her angives dagens norm. (I ovenstående eksempel på hold nummer 1 er dagens norm 7,50) Dagens norm forståes, således at dagens første 7,50 timer giver normallønarten, uanset på hvilket tidspunkt af dagen timerne ligger. Layoutet kan indtastes som TT:MM og Centitimer. Hvis du indtaster det som TT:MM, vil du først få det vist som centitimer og Ved siden af vises det som TT:MM.
Type Udfyldes automatisk. M betyder at denne lønprofil regner udfra dagens mødetimer. K betyder at det er klokken der regnes med. Se yderligere beskrivelse nedenfor.
Min. Indmøde I dette felt kan der indtastes min. antal timer, medarbejderen skal aflønnes for. F.esk. en medarbejder skal aflønnes for min. 4 timer, ved indmøde i weekenden. Medarbejderens gåtid vil blive korrigeret. Layoutet kan indtastes som TT:MM og Centitimer. Hvis du indtaster det som TT:MM, vil du først få det vist som centitimer og ved siden af vises det som TT:MM.

 

Mødetimer. (Se efterfølgende eksempel)

Lønprofilen er oprettet med en dagsnorm på 7,50 time.

Primære lønarter. Her oprettes normalen ved overtid/overarbejde. Her angives hvordan timer udover normen skal afregnes.

De 2 første timer man er der ud over normen skal man have lønart 5, og fra 2. time og dagens efterfølgende overarbejdstimer skal man have lønart 6.

Sekundære lønarter

Der er angivet i vores primære lønarter at vi som udgangspunkt udbetaler overtid. I vores sekundære lønarter har vi sagt at alt der ligger ud over normen skal hensættes til flex. Dette betyder, hvis en medarbejder hellere vil have hensat evt. overarbejde til flex, markeres dagens gåtid med en lønart, og den sekundære lønart vil tages i brug.

 

Klokkeslæt

Denne lønprofil tildeler overtid/skifteholdstillæg efter klokken.

Udover man tildeler overtid ud fra timer, kan der også tildeles et klokkeslætsbestemt tillæg.

 

Ovenstående eksempel vil tildele lønart 22 fra kl. 00:00-06:00, fra kl. 06:00-18:00 lønart 1, fra 18.00-22:00 lønart 21, og fra kl. 22:00-24:00 lønart 22.

F9-tasten Skift reduktion. Som udgangspunkt vil alle ikke normallønarter reducere normen, taster man på F9, vil lønarten blive rød. Dette bevirker at denne lønart ikke skal reducere i dagens normtid (antallet af normaltimer på dagen). Såfremt lønarten er sort vil tidsforbrug herpå reducere i dagens norm.

 


Anvendelse af flere normallønarter

Lønartsfeltet kan også efterlades blank. I så fald anvendes tidspostens lønart. Dette kan gøres hvis man f.eks. har flere normallønarter. Eller hvis man har betalte pauser der ikke udbetales på normallønarten.
 

Til top