Lønarter

Lønarter er den del af systemet, som indeholder de fast definerede lønarter.

Lønarter
I denne funktion oprettes/ændres lønarterne. Følgende vil fremkomme på skærmen:
På de efterfølgende sider er der beskrevet hvordan du opretter, ændrer eller sletter en lønart.


Opret lønart

Ved oprettelse af en ny lønart, vælger du Ny, og følgende skærmbillede fremkommer:

Nr Lønartens identifikationsnummer indtastes. (1-99999)
Tekst Beskrivelse af lønarten (eks. Timeløn). Teksten vil bl.a. fremkomme på periodeoversigten.
Normallønart Her er følgende muligheder Ja, Nej, eller Bfri. Bfri betyder at denne lønart er betalingsfri og timer på denne ikke udbetales.
Grundtimetillæg Her kan du angive om lønarten er et grundtimetillæg eller overtid. Hvis DM-Lønberegning er tilknyttet vil der blive beregnet en normaltime til hver tillægstime. Anvendes typisk til aftentillæg eller overtidstillæg.
Løntype Her angives om lønarten er tilstedevær, fravær eller ferie. Løntype anvendes ved dataoverførsel til Lessorløn.
Procent (Dette felt vil have betydning hvis prismodulet er tilkoblet). Procentsats fra 0-999 (typisk 100). Procentsatserne benyttes, når enhedsprisen skal udregnes. Dette anvendes til generelle prisændringer, uden at skulle ændre priserne på stamkortet eller lønarten.
Alternativ export Mulighed for at overføre timer/dage på andre lønarter (asciifil). Her kan der angives optil 6 alternative lønarter, der ønskes overført på. Man kan også overføre med bogstaver.

VIGTIGT! Hvis du anvender alternativ eksport - skal du være opmærksom på, at grundlønarten ikke bliver eksporteret. Det er kun alternativerne der bliver eksporteret. Ønsker du at eksportere grundlønarten skal denne angives i alternativ 1

Eksportér som Her kan du vælge om du ønsker, at denne lønart skal overføres som timer eller som dage.
Prisopslag.
(Dette felt vil kun fremkomme hvis prismodulet er tilkoblet).
Priskoden angiver, hvorfra prisen til lønarten skal hentes.
Ingen. Der vil ikke foretages nogen prisopslag.
Pris 1 til Pris 4. Fra stamkortet hentes automatisk ved brug af lønarten, den personlige sats
Timesats. Henter timesatsen fra stamkortet
Sygesats. Henter sygesatsen fra stamkortet.
Fast sats. Henter fast sats fra stamkortet. Denne kan bruges til månedslønnet personale.
Generel sats. Denne sats kan indtastes på lønarten, hvis alle medarbejdere får samme sats.
Løntrin. Pris-1 til 20 hentes, afhængig af løntrin på medarbejderens stamkort. Står medarbejderen med løntrin 5, vil pris-5 benyttes.
Alternativ 1. Kan med fordel anvendes hvis der skal skiftes lønart. eks. ved sygdom kan det være at sygelønarten skifter efter 6 mdr.

Anc.bestemt. Vælges anciennitets fremkommer et skærmbillede, hvor der angives de forskellige anciennitetstrin angives.

NB! Den alternative lønart skal angives i  "alternativ eksport" først felt. Efter angivelse af alternativ lønart skal markeringsboksens flueben fjernes, eller vi den alternative lønart blive anvendt ubetinget

Pristillæg. Hvis lønarten udløser et tillæg kan dette angives her, hvor prisen skal hentes fra. Pristillæg kan angives med samme henvisninger som prisopslag. (se ovenstående).

 


 

Ændre lønart

Du kan bladre eller søge i lønartskartoteket. Søgefunktionen er en let og hurtig måde at finde en aktuel lønart på. Når du har den aktuelle lønart fremme er det herefter muligt at rette i alle lønartens oplysninger. Såfremt det angivne lønartsnr. ikke findes, vil følgende besked komme "lønart findes ikke", tast "ok".


Slet lønart

Ved valg af denne funktion fremkommer: skal den fremhævede post slettes?'. Der skal svares J eller N (ja/nej).