Ugyldigt brugernummer


Man kan kun logge på StarTime med brugernumre mellem 1 og det maksimalt tilladte antal samtidige brugere.
Den aktuélle fejlsituation kan opstå, hvis der er opstået fejl i den fil, som registrerer det senest anvendte brugernummer. Filen hedder Reserva.ini, den er placeret i Windows-mappen og kunne se således ud:

   [DmTidStart]
   KommBox=1
   USERNAME=nik
   UID=10
   ...
Hvis værdien for elementet UID er større end det maksimalt tilladte antal samtidige brugere, er dette årsag til problemet.

Løsning: ret værdien efter UID til en gyldig værdi, gem den rettede Reserva.ini og genstart StarTime.