Ugyldigt firmanummer


Man kan kun logge på StarTime med firmanumre mellem 1 og det maksimale antal firmaer.
Den aktuélle fejlsituation kan opstå, hvis der er opstået fejl i den fil, som registrerer det senest anvendte firmanummer. Filen hedder fx abc.ini (for bruger abc), den er placeret i StarTimes programmappe og kunne se således ud:

   [DmTidStart]
   Firma=10
   USERNAME=abc
   ...
Hvis værdien for elementet Firma er større end det maksimale antal firmaer, er dette årsag til problemet.

Løsning: ret værdien efter Firma til en gyldig værdi, gem den rettede abc.ini og genstart StarTime.