Displaykartotek

( kun tilgængelige ved anvendelse af Dan-Made display)

I displaykartoteket vises antal display på netværket, og information om diverse indstillinger på display. Man har i denne funktion mulighed for at oprette, rette og slette display.

Nedenstående er et eksempel på et Displaykartotek:


 

Opret display.

Du vælger Ny og følgende skærmbillede fremkommer:


 

Til top

 

Nummer Angiv displayets nummer her.
Ordreintervaller For at undgå en eventuel fejlregistrering, på ugyldige ordrer kan du her indsætte et gyldigt interval.

Fra ordre og til ordre adskilles med - (bindestreg) og ordreintervaller adskilles med ; (semikolon). Fx. 100-199;900-999.

Efterlader du dette feltet blank, tillader du registrering på alt. Hvis hver enkelt display kører med individuelle ordreintervaller, indsættes det her. Er det de samme intervaller på alle display, kan du nøjes med at indsætte dem under Generelle indstillinger.


 

Placering Tekstfelt til angivelse af displayets placering (kun til eget brug)
Afdelingsnr. Angivelse af afdelingsnummer (kun til eget brug)
Fast medarb. Hvis displayet kun anvendes af en person kan medarbejderens nummer indsættes her. Ved registreringer vil displayet så undlade at spørge om medarbejdernummer.
Fast Aktivitet Er det samme aktivitet der arbejdes på, kan denne aktivitet indsættes her. På denne måde behøver medarbejderne ikke at streg sig ind på aktiviteten.
Fast Lønart Ligeledes kan der indsættes en fast lønart.
Lydstyrke Her kan du regulere lysstyrke på hver enkelt display.
Spørg efter lønart Vælges dette, skal medarbejder strege sig ind på en lønart ved hver registrering.

 


Ændre display.

Du vælger ændre i displaykartotek og ovenstående skærmbillede fremkommer. Herefter kan du rette i Displayets indstillinger. Kører du med de samme indstillinger på alle display, skal du foretage rettelserne under Generelle indstillinger (se afsnittet om Generelle indstillinger senere i dette afsnit).


Slet display

Ønsker du at slette et display fra kartoteket, vælger du Slet

Til top


 

Generelle indstillinger


Hvis alle terminaler kører med samme opsæt, indsættes de her:

 

Ordreintervaller For at undgå en eventuel fejlregistrering, på ugyldige ordrer kan du her indsætte et gyldigt interval.

F.eks. hvis du indsætter 1000-9999, kan der kun registreres på ordre i dette interval.
Efterlader du dette feltet blank, tillader du registrering på alt.

Er det de samme intervaller på alle display, kan du nøjes med at indsætte dem her.
 

Validér ordre Anvendes hvis der kun må registreres på oprettede ordre.
Ordrevisning

Her angives der om der i displayet skal vises ordrens tekst eller nr.

Tillad registrering på færdigmeldte ordrer Angiv om det er tilladt og foretage registreringer på allerede færdigmeldte ordre.
Kontrollér aktivitet Anvendes hvis der kun må registreres på oprettede aktiviteter
Ordre til antalsregistrering Ordrenummer der er reserveret til antalsregistrering
Vi reg. i _ sekunder Antal sekunder en registrering skal vises på displayet
Annuller uafsluttet reg. Her angives om en uafsluttet registrering må afbrydes. (Ved markering) Hvis en medarbejder forlader displayet og ikke har fået afsluttet sin registrering, vil displayet afbryde den og være klar til næste registrering.
Synkronisér terminaler med pc hvert_min Her kan der angives hvor tit pc´en automatisk skal stille uret på displayet
Tekster Indsæt en valgfri tekst, som displayet skal vise, når medarbejderen streger komme og gå.

 

Status

 

IP-adresse Her kan du se hvilken IP-adresse StarServer kører på til det valgte display.
 
IP-port Her kan du se hvilken IP-port den bruger til at kommunikere på.
Fejlprocent

Her kan du se hvilken fejlprocent der har været inden for de sidste 10 perioder.

Mindst antal svar uden fejlmelding_ Fejlperiode, sekunder_

Her kan du indstille fejlgrænsen for StarServer inden for en periode inden den bliver meldt offline.

Eksemplet ovenfor viser, at vi vil have mindst 500 svar fra StarServer inden for en periode på 40 sekunder.

 

 

  

 

 

 

Til Top