Brugeradministration

Brugeradmininstration henvender sig til den systemansvarlige. Kun den systemansvarlige har adgang til at oprette nye brugere og tildele password. Der kan oprettes et password pr. bruger, pr. firma.

Ved opstart af StarTime første gang skal du vælge brugeradministration når følgende billede fremkommer:

Ved valg af Brugeradministration fremkommer følgende billede:

Følg vejledningen på skærmen.


Opret ny bruger

Skal der oprettes en ny bruger vælges Ny og følgende skærmbillede fremkommer:

Der indtastes et brugernavn, derefter brugerens fulde navn og password. Se nedenstående eksempel på oprettede bruger.

 

Må se CPR-Numre Er der sat en markering her, så vises medarbejderens fulde CPR nummer i medarbejderkartoteket.
Skjul priser Sættes der et flueben her, vil alle satser blive skjult for den pågældende bruger af StarTime

Det er både i medarbejderkartoteket og udskrifter

Password Angiv det kodeord der skal bruges for at logge på StarTime
Fuldt navn Brugerens fulde navn
Brugernavn Angiv brugerens navn
Firmanavn. Her vises en liste over oprettede firmaer. Udfor hver firma kan kan der opsættes rettigheder.
Password Angiv om der skal angives et kodeord for at komme ind i StarTime
Godkend Der skal/kan angives her hvilke brugere der må godkende tidsposter.
Opd Når der er en opdatering til StarTime, vil den blive placeres på Dan-Made Datas FTP server. Opdateringen kan ske automatisk, men der skal angives hvilken brugere der må opdatere via FTP.
Beskeder Her udpeges dén bruger, som skal have vist særlige beskeder, når han/hun logger på StarTime.

Det kunne være, hvis der findes nyere programfiler i programmappen.

Rettigheder i StarTime. Her angives hvilke moduler brugeren skal have adgang til.
Grøn. Fuld rettighed. Bruger har adgang til at oprette, rette og slette.
Gul. Har kun adgang til at forespørge i modulet. I dette eksempel har brugeren adgang til at se mødeprofiler, men ikke oprette, rette eller slette.
Rød. Brugeren har ikke adgang til modulet.
Der skiftes mellem farverne ved at klikke i farveboksen. Hjælp til farvernes betydningen kan også vælges på skærmen. Dette gøres ved at vælge ? i øverste højre hjørne. I ovenstående eksempel er der ikke adgang til tidposter, brugeren vil ligeledes ikke kunne udskrive tidsposter. NB!. Rettighederne skal oprettes pr. firma.

 Til top

 

Skal password til en brugeradministration ændres, vælges Nyt password og følgende skærmbillede fremkommer:

Efterfølgende opstart af StarTime viser følgende billede:

 

Brugernavn Denne liste viser oprettede bruger. Brugernavnet vises på alle udskrifter. Ligeledes vises brugernavnet i hovedmenuen.
Firmanavn Er systemet leveret med mere end et firma, kan du her vælge hvilket firma du ønsker at arbejde i. (Systemet er leveret med et kursus-(øve) firma). Når du har valgt aktuel firma, vil systemet returnere til opstartsbilledet, hvor aktuelt firmanavn vil fremkomme på skærmen. Det aktuelle firmanavn vil også fremkomme i opstartsmenuen og på samtlige udskrifter.
Password Man kan oprette et password pr. bruger. Ønskes dette, vælges Brugeradministration.

 Password for den systemansvarlige indtastes og følgende skærmbillede fremkommer:

Til top