Afdeling

Afdelingskartoteket indeholder de oprettede afdelinger.

I alle kartoteker er der kolonnesortering, d.v.s du vælger hvordan kartoteket skal vises. Som i nedenstående eksempel, er der valgt afdelingsvis (kan ses ved (+))

Ved valg af Afdeling fremkommer følgende billede, som giver mulighed for at oprette, ændre eller slette en afdeling:


 


Opret afdeling

Ved oprettelse af en ny afdeling, vælger du Ny, og følgende skærmbillede fremkommer:

Afdelingsnummer Afdelingens nummer
Beskrivelse I dette felt kan en beskrivelse af afdelingen indtastes
P-nummer Anvendes hvis der skal indberettes til Danmark Statistik. (Læs mere om dette under udskrifter og Generel fraværsstatisk)

Danmark Statistiks arbejdsstedkode (DSK). Kan oplyses ved henvendelse til DS. Udfyldes koderne her, skal de ikke udfyldes under systemoplysninger i udskriftsmodulet

DA-Foreningskode Anvendes hvis der skal indberettes til Danmark Statistik. (Læs mere om dette under udskrifter og Generel fraværsstatisk)Dansk Arbejdsgiverforenings kode (DAK). Kan oplyses ved henvendelse til DA. Kræves ikke udfyldt ved indberetning til DS, i så tilfælde udfyldes med nuller. Udfyldes koderne her, skal de ikke udfyldes under systemoplysninger i udskriftsmodulet
Suspendér autofravær StarTime kan sættes op til at gentage fravær (Læs mere om dette i afsnittet Systemoplysninger) men dette kan fraviges på hver oprettet afdeling. Ønskes der ikke autofravær på én afdeling, kan der markeres i Suspender autofravær på den pågældende afdeling
Pauseforskydning. Dette felt har kun effekt hvis medarbejderne selv registrerer pauser. Der kan i feltet Pause start/slut angives i minutter hvor meget pausen skal forskydes.

Eks. (taget udgangspunkt i pause start = 6 min og pause slut = -1 min)

En medarbejder starter pause kl. 09:05, denne pause vil rundes frem til kl. 09:11.

Han slutter sin pause kl. 09:16, denne pause vil rundes tilbage til kl. 09:15.

 


Ændre afdeling

Når du vil ændre en afdeling, vælger du Ændre, og ovenstående skærmbillede fremkommer.
Når du har valgt den aktuelle afdeling, er det herefter muligt at rette afdelingsnummer og beskrivelse.


Slet afdeling

Ved valg af denne funktion fremkommer: skal den fremhævede post slettes?'. Der skal svares JA eller NEJ.