Type

Under fanebladet Kartoteker finder du Typekartoteket.

 

Typer kan bruges til grupperinger af aktiviteter.
Hvis du f.eks opretter en type 3 Omstilling,
kan du på alle aktiviteter som vedrører omstilling
angive "type 3". På denne måde kan StarTime
give dig en total over virksomhedens totale
tidsforbrug for omstilling, på tværs af både
maskiner og afdelinger.

 

 

 

 

 

 

Ved at lave disse grupperinger af aktiviteterne, kan du få et overblik over fordeling af registreret tidsforbrug, fordelt på selvvalgte typer (kan f.eks. være afdeling, montage, reparation, udvikling o.s.v.)

Ved udskriften ordretotaler eller i ordrekartoteket via knappen Ordretotaler, kan du bl.a. vælge subtotal pr. type.