Terminalkartotek

( kun tilgængelige ved styring af 485-net)

I terminalkartoteket vises terminaler på netværket, og information om hvordan disse er tilkoblet PC’EN. Man har i denne funktion mulighed for at oprette og slette terminaler. Man skal i forbindelse hermed angive hvilken kommunikationsport terminalen er tilkoblet samt om terminalen er aktiv eller passiv. Endvidere kan man på statusbilledet aflæse tidspunkt for sidste overførsler (sendt og modtaget, samt antal transaktioner) og om der eventuelt har været fejl i forbindelse hermed.

Nedenstående er et eksempel på et Terminalkartotek:

Terminal Terminalens nummer på nettet. Dette nummer skal svare til terminalnummeret som er angivet i tidsterminalens terminaldata. Der kan benyttes max. 31 terminalnumre i intervallet 1-99 pr. kommunikationsport.
Port Angiver på hvilken af PC’ENS kommunikationsporte den pågældende terminal er tilkoblet. Der kan anvendes COM1, COM2, COM3 og COM4.
Afdeling/Placering Tekstfelt til angivelse af terminalens placering (kun til eget brug)
Status/antal fejl Dette felt vil indeholde status for terminalen. Status kan være Aktiv, Passiv, Afbrudt eller Antal Fejl. Når status er Aktiv polles terminalen ved indsamling af data. Er status passiv polles terminalen ikke. Såfremt der under polling ikke opnås forbindelse til en terminal, vil der i status stå 1 Fejl. Den pågældende terminal medtages i pollingen indtil der er konstateret fejl 10 gange i træk.. Herefter skal man manuelt rette terminalens status tilbage til Aktiv, for igen at medtage terminalen i pollingen. Ved forsøg på at sende en for stor mængde kontroldata kan status endvidere være Afbrudt, hvilket indikerer at kommunikationen er blevet afbrudt af terminalen.
Data modtaget Her vil dato og klokkeslæt for sidste vellykkede overførsel af data fra den pågældende terminal være anført.
Antal Poster Her vises hvor mange poster der er modtaget ved sidste ajourføring.
Kontroldata Her vil dato og klokkeslæt for sidste overførsel af kontroldata til den pågældende terminal være anført.