StarServer

Den daglige kørsel af StarServer foregå på den PC, som er tilsluttet StarTimes displays. Herved sikres, at registreringen ikke belastes af fx. en ustabil netværksforbindelse til StarTimes database.

Installation
Fra den PC, som er tilsluttet StarTimes displays, navigerer man hen til StarTimes programmappe og eksekverer StarServer.exe. StarServer installerer nu sig selv til PC'ens C:_drev i mappen \StarServer. Under installationen sørger StarServer endvidere for selv automatisk at starte sammen med PC'en.

Når installationen er overstået, skal der markeres hvilken comport, kommunikationsboksen sidder på. Og hvor mange Displays der er koblet på:


Når dette er angivet vælges Start og følgende skærmbillede fremkommerStarServers kontrolmodul.
Når StarServer kører kan et særligt ikon ses i Windows' systembakke:Ikonet forestiller to tandhjul, og repræsenterer KeepRunning.exe, et
hjælpemodul, som bla. overvåger StarServer. Hvis StarServer pga. en fejlsituation skulle afslutte, sørger KeepRunning for hurtigs muligt at genstarte StarServer, så en evt. afbrydelse af registreringen bliver så kort som mulig.