StarPC

StarPC giver mulighed for registrering af komme/gå og ordretider via en pc. Nærmere beskrivelse af funktionerne og indstillingerne for dette, finder du på de efterfølgende sider.

Installation
Fra den/de PC(er), som skal tilsluttes StarPC, navigerer man hen til StarTimes programmappe og starter StarPC.exe.
StarPC kan installeres til et valgfrit sted.

Under installationen vil du få følgende mulighed:

Som udgangspunkt tildeles Ip-adressen automatisk, men du kan altså selv angive en fast IP-adresse for Starpc.


Herefter startes StarTime, for at få dannet et PC-terminalnr. i Kartoteket. (Se beskrivelse nedenfor).

Til slut skal der på hver af de aktive PCèr, startes StarPC.exe fra PCéns c:\starpc mappe. Når dette er gjort, vil der dannes en fil med pcéns computernavn og brugernavn. Disse navne vil herefter skrives i placeringsfeltet i PC-Terminal kartoteket.

Når StarPC startes fremkommer følgende skærmbillede:

Tryk på dette ikon for at aktivere skærmtastatur. Det er selvfølgelig en forudsætning at det er en touch skærmMedarbejder Her angives medarbejdernr. Hvis ikke du kan huske dit nr. kan du lave et opslag i medarbejderkartoteket, ved at klikke på opslagsknappen.

Hvis der et angivet et fast brugernr. i PC-Terminalkartoteket, vil det nr. stå i feltet, og i øvrigt tonet ned, så der ikke kan vælges et andet medarbejdernr.

 
Medarbejderen kan også holde en lille brik, stav, plastikkort op mod en læser. Brikken indeholder et unikt id på typisk 16-20 tegn, som skal angives i medarbejderkatoteket

Det er tiltænkt virksomheder som anvender dette rfid (radio-frequency identification)
system i forvejen til adgangskontrol/døråbning

 

NB! Du kan lave om på opslagsbilledet på medarbejderen, ved at klikke på Zoom og derefter selv definere størrelsen på billedet.  Flex og ferie regnskab.

Det kan udfor hver medarbejder vises en evt. flexsaldo (kun hvis flexmodulet er tilkoblet) og et ferie/feriefridagsregnskab.

 

Timer i lønperioden.

Dine timer i lønperioden og dit overskud, giver medarbejderen oplysninger om de faktiske timer i den indeværende lønperiode. På den måde kan man holde styr på evt. underskud/overskud af timer

Via en systemoplysning i StarTime, kan dette aktiveres

 

Ordre Angiv det ordrenummer du skal arbejde på. Her kan der også laves opslag i kartoteket. NB! Du kan lave om på opslagsbilledet på ordren, ved at klikke på Zoom og derefter selv definere størrelsen på billedet. 
Aktivitet Angiv den aktivitet du udfører på ordren. Her kan der også laves opslag i kartoteket. NB! Du kan lave om på opslagsbilledet på aktiviteten, ved at klikke på Zoom og derefter selv definere størrelsen på billede. Du kan marker om du ønsker at skjule fraværsaktiviteter fra opslaget. Det kan gøre opslaget mere overskueligt
Dato/tidspunkt Hvis brugeren har rettigheder til at rette dato og tidspunkt, er disse felter synlige. Her kan der indtastes poster for en angivet dato.(rettigheder til dette gives i PC-Terminal i StarTime)
Opdatere StarPc (vises hvis der ligger opdatering til programmet) Ved klik på denne tast, vil StarPc opdateres, hvis der ligger en nyere version i det fælles programareal. (StarTime-mappen). Hvis man kører tastaturfri registrering, skal der streges på en stregkode der indeholder det angivet under indstillinger. Se neden for under punktet indstillinger.
Send Når ovenstående er udfyldt, trykker du på Send, og registreringen sendes til StarTime.
Valgfrie Genvejsknap

( der er forud defineret Kommetid, Gåtid, pause start/slut)

 

Kommetid. I stedet for at udfylde ordre/aktivitetsfeltet. kan du bruge genvejen til komme, og systemet udfylder selv ordre (1)/aktivitet (1), og sender dermed en kommetid til StarTime
Gåtid. I stedet for at udfylde ordre/aktivitetsfeltet. kan du bruge genvejen til Gå, og systemet udfylder selv ordre (1)/aktivitet (2), og sender dermed en gåtid til StarTime.

Ligeledes kan du knytte F (funktions) tasterne til dine valgfrie genvejsknapper (se mere under instillinger)

Seneste registrering I dette felt, kan du se den seneste registrering du har sendt til StarTime.
StarPC terminal Her vises denne pc´s terminalnummer.
Billede Indsættes i medarbejderkartotek (se beskrivelse i afsnittet medarbejderkartotek)
Besked Der kan vises en personlig besked, denne besked indtastes i medarbejderkartoteket. (se beskrivelse i afsnittet medarbejderkartotek)

 

 

Funktioner Indstillinger: 

Autogenstart StarPC sammen med windows. Ved at sætte markering i dette felt, vil StarPC automatisk starte op sammen med din PC.

Skalering her kan der  ændres størrelse på skærmbilledet- fx. for at lette læsning på små skærme. Den ovenstående værdi på 185 vil eksempelvis forstørre hovedvinduet 1,85 gange ift. standardstørrelsen. Når størrelsen ændres genstartes StarPC automatisk, hvorefter den nye størrelse er aktiveret.

Forrest ved nulstilling. Markeres dette felt, flyttes StarPC automatisk til forgrund, når automatisk skærmrensning finder sted.
Automatisk skærmrensning for StarPC indstilles i StarTimes hovedmodul

Vis dato og klokkeslæt ved markering, vil pcén klok/dato blive vist (se eks. på Starpc billedet.) Placeringen af dato og klok er valgfri. Du kan med musen, trække det til den ønskede placering. Du kan også ændre størrelsen på klok/dato-visningen. Dette ændres ved at angive en faktor. I ovenstående eks. er den sat til 24.

Stregkode for antalsregistrering Her kan du definere hvilken stregkode der skal bruges til antalsregistrering

Stregkode for ordrefærdigmelding Igangværende ordre/Specifikordre Her kan du definere hvilken stregkode der skal bruges til ordrefærdigmelding.

Stregkode for opdatering. Hvis man har tastaturfri (angives under PC terminaler i StarTime) registreringer, kan der angives hvilken stregkode der skal anvendes for opdatering af StarPC.

Stregkode for visning af tidsposter. Du kan få vist dagens poster ved og strege indholdet af denne stregkode i ordrefeltet. Bruges der ikke scanner, kan indholdet ligeledes tastes ind.

Der kan bladre i dato ved brug af piletasterne for oven. Pil til højre = frem og pil til venstre = tilbage

Zoom (i nederste venstre hjørne) kan bruges hvis du ønsker at ændre på størrelsen af vinduet.

Knyt F taster til brugerknapper. Vælger du at marker denne funktion, kan tasterne F1-F12, bruges på dine valgte brugerknapper.
Angiv medarbejdernr. og taster du f.eks på F6 vil det være en pause start. 

Enkel registrering. Det er muligt at vise et mere begrænset billede af StarPc. Som udgangspunkt vises medarbejdernr. når det er scannet/tastet ind, vises ordre feltet og derefter aktivitet feltet.

Anvender man udelukkende genvejstaster, vil ordre og aktivitets feltet ikke vises.

Enkel registrering kan med fordel bruges hvis der udelukkende registreres komme og gå, dette vil gøre skærmbilledet lettere forståeligt.

Antal brugerknapper: Her kan du vælge om du ønsker 15 eller 30 valgfrie genvejsknapper

Password:  Angiver du et password ud for Lukning af StarPC, Adgang til indstillinger (adgang til dette menupunkt), Ændring af brugerknapper (oprettelse, ændring af valgfrie genvejsknapper), skal der indtastes et password for at kunne udføre en af disse funktioner. På denne måde kan mange utilsigtet afslutninger og ændringer undgåes.

Kommentar (Ctrl +k)

Det er muligt og påhæfte en kommentar til en registrering:

Du kan f.eks sende en besked som ovenstående til kontoret.

Beskeden der ender på kontoret vil vises således

Beskeden vises til de brugere der er udnævnt til at se beskeder

 

Mailindstillinger : StarPC kan sende registringer via en email. (dette kræver StarCatcher) indtast dine mail indstillinger:

 

Når du taster på Konfigurèr mailvært får du mulighed for at indtaste afsender mail. mailserver mm

 

 


 


Besked fra StarTime

I StarTime kan der sendes en besked til StarPc. Det kan være generel information til medarbejderne som denne :