StarCatcher onlinehjælp


Hvad er StarCatcher?

StarCatcher er et StarTime-tillægsmodul, som automatisk kan indlæse emails med tidsregistreringer og overføre disse til StarTime.
Disse emails vil typisk blive afsendt fra en mobil registreringsenhed.


Hvad er en mobil registreringsenhed?

En mobil registreringsenhed vil vi generélt betegne som en hvilket som helst transportabel teknologi, der kan afsende emails via internettet.
I dette dokument vil vi antage, at denne mobile enhed er en mobiltelefon.


Krav til mobiltelefonen.

Mobiltelefonen skal kunne afsende en email. Dette kan foregå på 2 måder:
  1. Via. SMS: Bemærk at ikke alle teleudbydere understøtter afsendelse af emails indlejret i SMS-beskeder.
  2. Via. email-klient: Bemærk at ikke alle mobiltelefoner er udstyret med email-klient.


Konfiguration af StarCatcher's email-konto.

For at StarCatcher kan indlæse emails med tidstregistreringsdata, skal du først give StarCatcher de nødvendige oplysninger om den e-mail konto, som tidsregistreringerne bliver sendt til:

Åbn mailserver-indstillingerne:
Angiv mailserver-indstillingerne:Når du har bekræftet mailserver-indstillingerne med klik på OK-knappen, er næste trin at angive om StarCatcher har sin helt egen email-konto, eller om den må dele med andre.

OBS! NB! VIGTIGT! Standardindstillingen for mange email-klienter (fx. Outlook Express) er, at emails efter download slettes fra mailserveren.
Dette kan medføre, at email-registreringer rettet mod StarCatcher slettes fra mailserveren før StarCatcher får fat i dem!.

Indstil derfor jeres email-klient til ikke at fjerne email-registreringer fra mailserveren ved fx. at undlade sletning af emails:
  • som i brødteksten indeholder en registreringsidentifikator (fx. *sr), eller
  • som i emnelinien indeholder et enheds-ID (dette vil måske kræve en regel pr. enhed)
Men det enkleste og sikreste er at oprette en særlig emailkonto udelukkende til StarCatchers email-registreringer.
En konto som altså ikke anvendes af jeres almindelige emailklient, men kun af StarCatchers indbyggede emailklient.


Har StarCatcher egen email-konto?

Åbn indstillinger:
Angiv indstillinger for email:

                                     

Skip Tekst 
Feltet er lavet til de kunder der har Inmobile som udbyder. Der skal her indtastet den kode der er oplyst fra Inmobile. Starcatcher vil ikke læse det der står i feltet, men læse næste oplysning i smsén.       

 


Hvis StarCatcher ikke har sin egen email-adresse:
Hvis emails med tidsregistreringsdata sendes til en mail-adresse, som også anvendes til anden email, er det afgørende for StarCatchers korrekte funktion, at StarCatcher kan skelne mellem registrerings-emails og anden email. Dette sikres ved, at hvér registrering indledes med en tekststreng, som med stor sandsynlighed ikke kan forventes at indlede anden email. I feltet "Tekst til identifikation af tidsregistrering" kan du angive denne tekst. Hvis du ikke angiver eller ændrer noget i dette felt, anvendes standardstrengen "*sr", som altså skal indlede enhver email-tidsregistrering.

Eksempel på email-tidsregistrering indlejret i SMS-besked:
Hvis email-registreringer skal sendes til email-adressen firma@minserver.dk kunne en registrerings-SMS se således ud (uden anførselstegnene): "firma@minserver.dk *sr k", hvor k'et fx. kunne stå for kommetid.


Eksempel på email-tidsregistrering afsendt via emailklient:

Ulempen ved at StarCatcher ikke har sin egen email-adresse er altså, at *sr skal indtastes før de reélle registreringsdata i hvér eneste email-registrering, for at denne kan skelnes fra anden email.
Mange nyere mobiltelefoner indeholder dog brugerdefinerebare skabeloner, som kan afhjælpe dette problem.

Hvis StarCatcher har sin egen email-adresse:
Hvis StarCatcher har sin egen email-adresse, spares brugeren af mobiltelefonen for at indlede hvér registrering med en særlig tekst til identifikation.


Hvordan oprettes en registreringsenhed?

Under menupunktet System->Konfigurér->Enheder klikkes på knappen "Ny", og nu fremkommer et skærmbillede til oprettelse af en ny registreringsenhed:Forklaring til de enkelte elementer:


Hvad er et alias?

I StarCatcher-terminologi betegner et alias en tekststreng uden mellemrum, som på registreringstidspunktet kan indtastes i stedet for noget andet, som ville være sværere at huske og/eller vanskeligere at indtaste.

Hvis nu fx. en medarbejder via sin mobiltelefon vil registrere starten på sin arbejdsdag og ordrenummeret for intern tid er 1 og aktivitetsnummeret for komme er 1, kan dette registreres på følgende måde (uden anførselstegnene):
"*sr 1 1", men via StarCatchers alias-funktion kan man definere fx. 'k' til at betegne netop denne kombination af ordre- og aktivitetsnummer, hvorfor registreringen i stedet kan forenkles til:
"*sr k".


Beskrivelse af et alias.

Via menupunktet System->Konfigurér->Alias og klik på knappen "Ny" eller "Ændre" kommer man til dette skærmbillede:

 

 

 

 


 
 

 

 

Sekundær gå, gør det muligt for medarbejderen at skifte mellem f.eks udbetaling af overtid og hensættelse til flex. Hvis medarbejderen som udgangspunkt for alt overarbejde hensat til en flexsaldo, men i særlige tilfælde kan få overtid udbetalt. (se nærmere under afsnittet Lønprofiler)

 

I stedet for kommetid med efterstillet holdnummer. Ved at registrere en lønart på en kommetid, kan en medarbejder angive, at man ønsker at foretage et holdskifte.

 

I eksemplet ovenfor vises, hvordan et tegn 'k' defineres som alias for kombinationen af ordre 1 og aktivitet 1.

Som det fremgår af skærmbilledets indstillingsmuligheder, kan et givet alias enten stå "i stedet for" noget andet, eller "foran" noget andet.

Man kunne for eksempel definere at tegnet 'o' skulle stå i stedet for ordrenummer '12345'. Så kan brugeren nøjes med at indtaste et 'o' i registreringen, og StarCatcher sørger så for, at tidsposten får ordrenummeret '12345'.

Eller man kunne definere 'o' til at stå foran et ordrenummer, som brugeren så indtaster direkte efter 'o'. Brugeren kunne så for eksempel foretage en registrering på ordrenummer '12345' ved at indtaste o12345 i registreringen.


Tips

 


Mail ved forsinkelse af SMS eller mail
 

Nogle gange opleves det at en mailservers ur går forkert, hvilket gør at tidsposten til StarTime får et fejlagtigt tidsstempel.

Det er muligt at få StarCatcher til at 'sladre' hvis tidsstempel-forskellen er større end x minutter. Dette sker ved at sende en mail til en eller flere mail-adresser