Reduktion

Indeholder som punkt 1, Reduktionstabel. Vælges punktet fremkommer følgende skærmbillede:


Under dette punkt indsætter man systemoplysning til styring af overtid og reduktion.

Angiv Periode Fastløn. Her angives om overtidsberegningen for fastlønnede skal ske daglig eller ved periodens slut.
Tidløn. Her angives reglen for overtidsberegning for tidlønnede. Der kan angives Daglig, Uge, 14 dage, månedligt eller perioden slut
Brug lønprofil. Hvis der ønskes overtidsberegning andet end daglig opgørelse, angives der her hvilken lønprofil der ønskes anvendt. F.eks. Man ønsker først at opgøre evt. flex/overtid når ugen er omme. Så skal der oprettes en (uge)lønprofil og denne lønprofil angives efterfølgende her
Lønart/overtid. Udfyldes hvis man har flere forskellige normallønarter i lønperioden. Den lønart der angives her, vil være den lønart som evt. overtid konverteres tilbage til. Dette betyder hvis der optjenes overtid, men samtidig er en mangel på normallønarten og der må reduceres i overtiden, vil overtiden flyttes tilbage på denne lønart
Korriger Løntider Under dette punkt kan du få korrigeret dine jobtider. Du har følgende muligheder: oprund, nedrund, afrund til nærmeste og nej, som suspendere afrundinger af jobtider.
Udover ovenstående muligheder kan du vælge om jobtiderne skal op/ned eller afrundes til 5 min, 10 min, hele kvarterer, halve timer og hele timer.
Periode for overtidsberegning er også gældende for afrundingsreglerne. Eksempel: ovenstående skærmbillede er sat til afrund til nærmeste halve timer. En dagslængde på eksempelvis 8 timer og 41 minutter vil blive optalt som 8 timer og 30 minutter.
Reduktion Her angives hvorvidt og hvordan der må reduceres i optjent overtid, for at udligne et eventuel underskud af normaltimer. Der angives henholdsvis på tidløn og fastløn, hvordan der må reduceres:

Bemærk! Reduktionsperioden kan ikke være mindre end overtidsberegningen. Eks. Hvis overtidsberegningen skal ske ugevis kan reduktionen ikke være daglig. Og er overtidsberegningen pr. 14. dag kan reduktionen ikke være ugentligt.

Ugentlig. Reduktionen sker ved udgangen af en uge, selvom det er en 14 dags lønperiode. Dvs. at optjent overtid i uge 1 ikke kan reduceres med eventuelt manglende timer i uge 2.
14 dage. Reduktionen sker ved udgangen af en 14 dags periode.
Månedligt. Reduktionen sker ved udgangen af en måned.
Periode slut. Der vil først ske en reduktion af overtiden når perioden er afsluttet.

Reduktionsprioritering

Angiv rækkefølge for overtidslønarter. Her angives hvorvidt og hvordan der må reduceres i optjent overtid, for at udligne et eventuelt underskud af normaltimer.

Her kan der angives fra prioritet 1 til 15.

Prioritet 1 er den lønart der først skal reduceres i optjent overtid for at udligne underskud i normaltimer. Prioritet 2 indtastes den lønart der skal reduceres efterfølgende o.s.v. Taster du en ikke oprettet/ugyldig lønart i feltet, vil dit lønartkartotek fremkomme og du kan ud fra listen vælge den pågældende lønart.

Bemærk! De lønarter der vises på listen er lønarter der ikke er normallønarter.


 

Accepter dobbelt tillæg

Markering om tildelt overtidstillæg skal eller ikke skal påvirke reduktion af overtid

Ved markering påvirkes reduktionen af overtid ikke, se nedenstående eks.