PC -Terminaler

Under fanebladet Kartoteker finder du PC-Terminaler. I dette kartotek kan du ændre/slette indstillingerne for de oprettede bruger.

Ved valg af funktionen fremkommer følgende skærmbillede:

 

I dette skærmbillede, får du let et overblik over det oprettede brugere. Og om de er aktive eller passive. Ligeledes om brugeren/pcén er online. Online= grøn Offline= Rød

Du kan ændre en brugers status ved at taste på mellemrumstasten. Der kan stå Ja eller Nej.

Tillad registrering på færdigmeldte ordrer. Du kan her sætte et flueben, for at tillade registrering på færdigmeldte ordrer

Funktioner:

Send besked. Du kan sende en besked ud til udvalgte eller alle aktive StarPcér:

Se nedenstående for yderligere beskrivelse.


 

Ændre PC-Terminal

Hvis du taster Ændre på en af de oprettede brugere fremkommer følgende skærmbillede:

 

 

Nummer Brugerens nummer, som også ses i StarPc billedet. Dette kan ikke ændres, da dette automatisk oprettes ved opstarten af StarPC. Status: en bruger kan enten være aktiv eller passiv.
Firma Viser det firmanr. medarbejderen er tilknyttet. Firmaetfeltet er nedtonet, hvis I kun har et firma + kursusfirma. Og der vil stå firma 1 i feltet. Dette er lavet sådan, for at man ikke fejlagtigt får ajourført poster til kursusfirmaet. IP adresse: Viser brugerens IP adresse
Placering Pcéns computernavn og brugernavn vil vises i dette felt.
Fast bruger Her kan der angives en fast bruger, altså medarbejderens nr. Så dette skal ikke indtastes ved hver registrering i StarPC.
Send komme Ved markering, vil der automatik sendes en kommetid til StarTime, når StarPC startes
Send Gå Ved markering, vil der automatik sendes en Gåtid til StarTime, når StarPC afsluttes
Afdelingsbegrænsning Her kan der angives afdeling(er). Vælges dette, vil medarbejdere i den angivet afdeling kun fremkomme ved et opslag i medarb. listen på StarPC.
Fast aktivitet Her kan der angives en fast aktivitet. Dette kan med fordel bruges, hvis alt ordretid skal påhæftes samme aktivitet. Hvis der angives et fast aktivitetsnr. skal dette ikke indtastes ved hver registrering i StarPC.
Må selv angive dato/tid Her skal du angive om den pågældende bruger, skal have lov til at angive dato/klok ved en registrering i StarPC.
Timeout for nulstilling Starpc´s felter nulstilles automatisk efter det angives antal sek. 0= ingen automatisk nulstilling
Timeout for visning af tidsposter Her angiver du et antal sekunder tidsposten skal vises på skærmen
Validering

 

Ordreinterval For at undgå en eventuel fejlregistrering, på ugyldige ordrer kan du her indsætte et gyldigt interval.

Fra ordre og til ordre adskilles med - (bindestreg) og ordreintervaller adskilles med ; (semikolon). Fx. 100-199;900-999.

Efterlader du dette feltet blank, tillader du registrering på alt. Hvis hver enkelt pc/bruger kører med individuelle ordreintervaller, indsættes det her.

Validér ordre Anvendes hvis der kun må registreres på oprettede ordrer.
Validér aktivitet Anvendes hvis der kun må registreres på oprettede aktiviteter.
Tastaturfri Sæt markering her, hvis Starpc ikke har tastatur og mus. Med denne markering vil der ikke blive lavet et opslag i medarb.kartotek, ved forkert angivet nr. Der vil blive advaret om ugyldig medarb.
Vis ferie . feriefri saldi Her kan du angive, om der skal vises medarbejdernes feriesaldi
Afdelingsbegrænsning Medarbejdere

Standardaktiviteter

Ikke - job aktiviteter

Du kan på hver enkelt StarPC lave en afdelingsbegrænsning, på ovenstående. Det kan være smart hvis man har mange aktiviteter, men måske kun en del af dem skal bruges i en udvalgt afdeling.

 

Automatisk skift mellem komme og gå Hvis du ønsker at StarTime automatisk skal holde styr på om det er første eller anden registrering fra medarbejderen. Sætter du flueben her, vil første gang medarbejderen registrerer sig blive en kommetid, anden gang vil blive en gåtid.
Kun Kommetider Hvis du sætter flueben her, vil alle registreringer fra den terminal opfattes som kommetider
Definer brugerknapper Her kan du oprette evt. genvej/brugerknapper på StarPC. Du kan oprette optil 30 stk. Der skal angives en tekst, som er den der vises på StarPC, derefter en kode til knappen. Eks. komme 1A1

Hvis knapperne er de samme på alle StarPC, skal de kun oprettes en gang. De efterfølgende kan kopieres fra en pc terminal til en anden.

Dette billede dukker frem når du trykker på Vælg afdelinger


Slet PC-Terminal

Vælges hvis du vil slette en bruger.

 

Til top