Ordrekartotek

Ordrekartoteket indeholder alle dine ordrers stamdata, og består af en vedligeholdelsesfunktion.

I alle kartoteker er der kolonnesortering, d.v.s du vælger hvordan kartoteket skal vises.

Du kan selv "delvis" designe visningen af ordrelisten, du kan klikke på saksen i højre hjørne, og følgende skærmbillede fremkommer:

Med pilene kan du selv bestemme hvilken rækkefølge kolonnerne skal vises i. Ligeledes kan du fravælge at få vist færdigmeldte ordre i listen.

 

Søger du en bestemt ordre, kan du taste noget af ordrenr. ind, og programmet finder den første, svarende til det indtastet. F.esk. vil du søge på ordre 1200, taster ordre 1, vil den stå på ordre 1, taster du derefter 2, vil den stå på ordre 12 o.sv.

Udskriv følgeseddel. Du kan udskrive en ordre følgeseddel direkte fra ordrekartoteket. Klik på ordren og vælg derefter udskriv følgeseddel.


I det efterfølgende beskrives hvordan du opretter, retter og sletter en ordre.

 

 

 


Opret ordre.

Ved oprettelse af en ny ordre, vælger du Ny, og følgende skærmbillede fremkommer:

Der kan oprettes nogle øvrige omkostninger på ordren, dette kan gøres ved at vælge opslagsknappen ud for feltet Øvrige omk. og følgende billede fremkommer.

De øvrige omkostninger der oprettes på ordren, bliver medtalt på ordretotalerne.

Ordrenummer Ordrens identifikationsnummer. Systemet bruger dette nummer som reference til ordren. I feltet kan benyttes numeriske (=tal) og alfanumeriske (=bogstaver/tegn) tegn.
Tekst 1-2 I dette felt kan en beskrivelse af ordrens indtastes.
Varenr/
tegningsnummer
Det er muligt at påfører ordren et varenummer eller tegningsnummer.
Budget timer Der kan her angives budgetterede timer.
Budget kroner Der kan her angives budgetterede kroner.
Budget stk Der kan her angives budgetterede antal/stk på ordren.
Ordre igangsat. Her kan der angives en dato på hvornår ordren er påbegyndt.
Leveringsdato Her kan der engives en eventuel leveringsdato
Ordre afsluttet Her kan der angives en dato på hvornår ordren er færdig/afsluttet.
Aktiviteter Her angiver du hvilke aktiviteter ordre skal anvende. Du kan benytte standardaktiviter, en andens ordres aktiviteter eller ordrens egne aktiviter. Vælger du en andens ordres aktiviteter får du et billede frem over allerede oprettede ordre, med tilhørende aktiviteter, og her kan du vælge fra hvilken af disse ordre du vil anvende aktiviteterne. Vælger du at benytte ordrens egne aktiviteter, har du mulighed for at oprette disse efter at ordren er oprettet. Se nærmere beskrivelse under afsnittet Aktiviteter.
Ordretotaler Under dette punkt får du mulighed for at se det totale tidsforbrug på en ordre. Se nedenstående eksempel

Du kan få vist ordretotalerne via medarbejder, ordre eller type. Disse totaler kan ligeledes udskrives. Udover denne total, findes der forskellige ordreudskrifter under Funktioner og Tidsudskrifter.


Ændre ordre

Du kan bladre eller søge i ordrekartoteket. Søgefunktionen er en let og hurtig måde at finde en aktuel ordre på. Når du har den aktuelle ordre fremme er det herefter muligt at rette i alle ordrens oplysninger. Såfremt det angivne ordrenr. ikke findes, vil følgende besked komme "ordre findes ikke", tast "ok".

 


Slet ordre

Du kan slette ordrer på 2 måder: Markér en eller flere ordrer med F2-tasten og vælg 'Slet' og herefter Fremkommer følgende skærmbillede:

Her kan du vælge at slette det markerede.

Du kan også vælge at slette et interval af ordrer. Hvis du vælger dette fremkommer følgende skærmbillede:

Du kan vælge at slette efter ordrenr., efter leveringsdato, osv. Herefter  indtaster du henholdsvis det ordreinterval eller datointerval du ønsker at slette.

Til sidst vil du få vist en status på hvor meget du har fået slettet.