Mødetillæg

Skal medarbejderne have et tillæg for at møde til tiden? Kan de miste det, hvis de er syge i lønperioden?

Under punktet Systemoplysninger og Mødetillæg, kan der defineres forskellige regler for mødetillæg

 

 

Udbetal mødetillæg via lønart
For at aktivere mødetillæg skal der i dette felt være angivet en lønart.

NB! Der skal ligeledes angives på hver af de lønarter der optjenes på. Lønarten der udbetales mødetillæg på, angives i et af lønartens felter "Alternativ export"

Mødetillæg bortfalder/reduceres ved.
Under dette punkt kan der angives, hvilke regler der medfører evt.  tab af mødetillæg. Generelt kan der angives om de valgte årsager medfører tab for dagen, ugen eller for hele perioden.

Tilladte fraværsårsager (uden tab af mødetillæg)
Såfremt der mistes mødetillæg ved "forekomst af løntype fravær/ferie", kan der angives op til 10 tilladte fraværsårsager.