Lønberegning

Lønberegningens grundlag dannes bla. vha. lønprofiler.

Lønberegning er den del af StarTime, hvor overtid tildeles. Lønberegning vælges under fanebladet Funktioner. Når du vælger Lønberegning fremkommer følgende skærmbillede:

Lønberegning indeholder 2 hovedpunkter, nemlig Lønberegning og Systemoplysninger.

Lønberegning indeholder 3 underpunkter, som vist i ovenstående eksempel, Lønfordeling, periodeoversigt og eksport via asciifil. Systemoplysninger indeholder 2 underpunkter, Reduktionstabel og afspadsering (opsæt). Beskrivelse af ovenstående punkter følger på efterfølgende sider.

 

Lønberegning/ Periodeoversigt

Denne funktion tildeler overtid og/eller evt. skifteholdstillæg udfra oprettede klokkeslætsprofiler (Lønprofiler oprettes under Kartoteker) Ved valg af dette punkt fremkommer følgende skærmbillede:

 

Efterfølgende udvælges medarbejdere og periode, der ønskes lønberegning/Periodeoversigt for.

Udover dato kan der indtastes klokkeslæt, som kombineret med dato, giver mulighed for at opdele dage. Det er muligt at fremkalde en kalender udfor første og sidste dato.

Der kan eksempelvis vælges en periode startende med søndag kl. 2100 og sluttende med efterfølgende søndag kl. 2059. Der kan ligeledes begrænses på afdeling og om lønberegningen ønskes for tidlønnede eller fastlønnede.

Layout Giver dig mulighed for at ændre udskriften mellem fremvisning i centitimer, timer/minutter eller minutter.
Sideskift Her angiver du om der skal foretages sideskift pr. medarbejder.
Afdeling Udskriften kan vælges for en given afdeling.
Tidlønnede/Fastlønnede. Medarbejderkartoteket indeholder et felt, hvor der angives om medarbejderen er tidlønnet eller fastlønnet. Du kan ved lønbehandlingen vælge om du ønsker lønfordeling henholdsvis på tidlønnede og fastlønnede.
Printervalg Hvis du vil udskrive til anden printer end din standardprinter. Du vil få en liste frem over oprettede printer i windows.
Vis udskrift Ved valg af denne funktion kan du få vist udskriften på skærm. Vil du efterfølgende have udskriften på papir vælger du print.
Udskriv denne funktion sender udskriften til den sidste anvendte printer.

 

 


 

Periodeoversigt

Denne udskrift lister samtlige dage i den udvalgte periode, med total arbejdstid på hver enkelt dag og slutter perioden af med total tidsforbrug.

Udskriften afsluttes med en lønfordeling. Hvis afspadsering er tilkoblet vil der også blive udført en afspadseringsberegning, hvor beregnet hensæt og afholdt afspadsering vil blive udskrevet efter almindelig lønfordeling. Herved opnås komplet brutto timeregnskab til løngrundlaget


Til top