Helligdage

Under fanebladet Generelt finder du helligdagskalenderen. Vælges helligdage fremkommer følgende skærmbillede:

 

Her kan du oprette, ændre og slette helligdage. StarTime har en indbygget funktion til (automatisk) oprettelse af både faste og forskydelige helligdage. Hvér gang StarTime startes, dannes der automatisk helligdage 2 år frem i tiden ift. dags dato. Du kan ved at taste på knappen Helligdagsserie, selv definere hvor langt frem du ønsker at oprette helligdage.

 


 

Opret Ny

Hvis du skal have tilføjet en helligdag, vælges Ny og følgende skærmbillede fremkommer:

Dato. Indtast dato for helligdagen, det er her muligt at kalde en kalender frem ved at klikke til højre for feltet.
Helligdag Ved opslag på denne knap, kommer du ind i Helligdagstyper. Her kan du oprette nye typer. Svarer du Ja, til at "medtage i serie", vil denne type blive gentaget år for år.

Handling: Anvend aktuel profil, men brug ugedag søndag. Vælger du hvis medarbejderen skal køre på samme mødeprofil som han/hun er oprettet på, men skal aflønnes efter gældende regler som ugedag søndag.
Anvend aktuel ugedag, men skift til mødeprofil. Vælger du hvis helligdagen skal aflønnes efter helt andre regler på ugedagen.

 

Trykker du på SH-Udbetaling fremkommer følgende skærmbillede:

 

 

SH-Udbetaling Her vises listen over oprettede mødeprofiler i StarTime. Du kan markere de mødeprofiler der skal ske en SH-Udbetaling for. Du kan sætte markeringerne enkeltvis, ønsker du at markere allesammen kan du trykke på T eller F nedenfor de to løntyper. Der kan køres en SH-udbetaling både på Tidlønnede og Fastlønnede, eller bare en af dem.

I eksemplet ovenfor er der udfor daghold sat en norm ind på 5,00. Dette felt kan du rette manuelt.

Eksempel: dagholdet arbejder normalt 5,00, men kun skal have en SH-udbetaling på 7,50 time. Klik i feltet og indtast 7,50 i stedet.

Aktivitet (Tid/fastlønnede). Her kan du angive den aktivitet du ønsker at foretage SH-udbetalingen på. Dette felt er også delt op i de to løntyper, da de måske skal håndteres forskelligt. (Løntypen angives i medarbejderkartoteket)
Udfør SH-Udbetaling nu. Vælger du dette, vil StarTime oprette/indsætte en SH-Udbetaling på de angivet hold/medarbejdere.

Fortryder du denne handling, er det muligt at afbryde udbetalingen. vær dog opmærksom på at der er dannet SH, på de medarbejder, der er passeret i statusbilledet.

Senere Gennemfør SH-Udbetaling når helligdag passeres. Vil du gerne vente med at systemet opretter/indsætter en SH-udbetaling, skal du vælge denne taste.

 

Gendan Dagsnorm Med denne funktion, kan du rette alle dagsnormer tilbage til udgangspunktet. Udgangspunktet er normen ifølge mødeprofilen.