Genhentning fra transaktionsbackup

Genhentning fra transaktionsbackup findes under hovedmenupunktet "Funktioner": Vælges funktionen fremkommer følgende skærmbillede:

 

Hvis man som følge af uheldige omstændigheder (strømsvigt, servernedbrud etc.) har mistet data, er det optimale selvfølgelig gendannelse af de mistede data fra backup. Hvis man nu af en eller anden grund ikke har backup af sine StarTime-data, kan genhentning fra transaktionsbackup'en være sidste mulighed. Transaktionsbackup'en gemmer automatisk (ifm. ajourføring) en kopi af alle de registreringer, som danner grundlag for StarTime's tidsposter. NB! Transaktionsbackup'en er IKKE en erstatning for backup. Transaktionsbackup'en rummer en kopi af de oprindelige registreringer, men har intet kendskab til de ændringer, som tidsposterne efter ajourføring udsættes for.