Fraværsgenerering

 

Denne rutine vil på en given periode automatisk generere en fraværsdag på de medarbejdere, hvis sidst registrerede dag indeholder en driftslederrapportering . Dette forudsætter dog at dine arbejdsdage er markeret på mødeprofilen. Systemoplysninger under Øvrig indeholder feltet tidsfrist for fraværsgenerering, her er det muligt at angive, hvornår der skal generes fravær 0= Ingen automatisk fraværsgenerering. Hvis der indtastes et timetal her, vil der pr. automatik, genereres fravær ved indlæsning af terminaler.

 

1= Meld fraværende 1 time efter mødetid

2= Meld fraværende 2 timer efter mødetid. osv.

Ved (0= ingen automatik) vælges punktet i menuen Funktioner og herefter skal den dato hvorpå fraværsdagen ønskes oprettet indtastes.

Systemet vil herefter for hver enkelt medarbejder læse den sidst registrerede dag og såfremt denne er en "hel fraværsdag", gentage registreringerne på den valgte periode.