Eksport via asciifil (Serviceløn Sumtal)

 

Denne type asciifil vælges hvis du skal lave dataoverførsel til Multidata Serviceløn Sumtal 

Beskrivelse af filindholdet finder du nederst på denne side.

Der angives et medarbejder og datointerval. Den efterfølgende tildeling af lønarter vil resultere i en asciifil med navnet Servicesumfil.lon

Når posterne én gang er overført, bliver de mærket "L". Hvis ønsker en genoverførsel, skal du sætte en markering i ignorer markering

Denne asciifil skal være semikolon adskilt.

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge:

 

Edbnr.         7 cifre (de tre første cifre er arbejdergivernr. Efterfølgende 4 cifre er medarbejdernr.)
Atp timer    Totale timer
Lønart   Max 3 tegn
Enheder Timer

 

                             

              

 

Eksempel på filen:                 100101;6,45;1;6,45  

 

Arbejdsgivernr. 100 medarbejder 101 totale timer 6,45 Lønart 1 Timer 6,45                                                                                

NB! ved flex/afspadsering

Som udgangspunkt overføres optjent og afholdt flex/afspadseringstimer til filen. Ønsker du ikke dem overført, skal du finde ud af om disse kan fravælges ved importen i lønsystemet.