Eksport til Serviceløn (Multiløn Maxi)

Der angives et medarbejder/datointerval. Der vil efterfølgende blive dannet en asciifil med navnet Service.txt, der placeres under firmaarealet. (typisk firma001)

Når posterne én gang er overført, bliver de mærket "L". Hvis ønsker en genoverførsel, skal du sætte en markering i ignorer markering

Transaktionerne til lønsystemet skal have fast record-længde = 128, med følgende layout:

 

Indhold Kolonne      Bemærkning
Periode 01-02 Altid ="00"
Art 03 Altid "8"
Firmanummer 04-05 2 cifre
Lønnummer 06-10 5 cifret, foranstillede nuller
Lønart 11-14 4 cifret lønart
Konstant 15 Altid "*" (dog ikke ved fravær)
Sats/beløb 16-23 Altid blanke
Timer 24-29

Timer og hundrededel timer, højrestillet. Eks. 10 timer = ’  1000’, 25½ time = ’  2550’. Der kan kun overføres positive timer fra StarTime.

Dato 30-37  Format = DDMMÅÅÅÅ.
Filler 38-39 Altid blanke
Prod.nummer 40-49 Venstrestillet
Filler 50-77 Altid Blanke
Tilbageførsel 78-80 Ved negativt antal timer / antal gange skal feltet udfyldes med ’---’, ellers blanke
Rest 81-128 Altid Blanke

Ved fravær

Fraværs-transaktionerne til lønsystemet skal have fast record-længde = 128, med følgende layout:

 

Indhold Kolonne      Bemærkning
Periode 01-02 Altid ="00"
Art 03 Altid "8"
Firmanummer 04-05 Indtastes under eksportindstillinger
Lønnummer 06-10 5 cifret, foranstillede nuller
Lønart 11-14 8670-8689 (faste nr. ved fravær)
Konstant 15-20 Altid Blanke
Sats/beløb 21-26 Fraværstimer  Timer og hundrededel timer, højrestillet. Eks. 10 timer = ’  1000’, 25½ time = ’  2550’.Der må ikke være fortegn i dette felt, negative tal angives i kol. 66.
Filler 27-50

Altid blanke

Fravær start 51-56  Format = DDMMÅÅ
Fravær slut 57-62 Format =DDMMÅÅ
Evt. dagpenge 63 Altid =0
Fraværskode 64-65 2-cifret kode i intervallet ’10’ til ’99’. Se oversigt over fraværskoder*
Tilbageførsel 66 Ved negativt antal timer skal feltet udfyldes med ’9’, ellers blank.
Sygdomart 67-68 Altid = 01
Rest 69-128 Altid Blanke