Eksport til ProLøn

Der angives et medarbejder/datointerval. Der vil efterfølgende blive dannet en asciifil med navnet Asciifil.pro, der placeres under firmaarealet. (typisk firma001)

Bemærk! Format skal være semikolon, og decimaltegn , (komma).

 

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge:

Indhold Semikolonsepareret
Medarbejdernr. 5 cifre
Lønart 4 cifre
Antal 7 cifre med 2 decimaler
Sats 7 cifre med 2 decimaler
Beløb 9 cifre med 2 decimaler
Afd-nr Overføres ikke
Projekt-Nr Overføres ikke

Hvis Bruttoløn modulet er koblet på StarTime, vil der bliver overført indtastede satser i filen. Hvis ikke vil der skrives 0 (nul).

Beløbsfeltet udfyldes kun ved FastLøn.

 

Eksempel på fil :

8;1;8,00;136,00  (Medarbejder 8;Lønart 1; Antal 8,00 TC; Sats 136)
 

NB! ved flex/afspadsering

Som udgangspunkt overføres optjent og afholdt flex/afspadseringstimer til filen. Ønsker du ikke dem overført, skal du finde ud af om disse kan fravælges ved importen i lønsystemet.