Eksport via asciifil (Lessor 5)

 

Denne type asciifil vælges hvis du skal lave dataoverførsel til Lessor5l.

Beskrivelse af filindholdet finder du Nederst på denne side.

Filen dannes under Lønberegning; Filer, Lessor, Lessor 5 og PayRoll.

 

 

 

 

Der angives et medarbejder og datointerval. Og herefter skal der markeres hvilket Lønsystem, her vælger du Lessor5, og Eksporter. Herefter bliver der dannet 2 filer med navnet LESSOR5_tid.csv (Tilstedeværelse) eller Lessor5_frv.csv (Fravær)

Når posterne én gang er overført, bliver de mærket "L". Hvis ønsker en genoverførsel, skal du sætte en markering i ignorer markering

 

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge.

 

Lessor5_tid.csv

 

 

Medarbejdernr.         Employeeemploymentcode
Lønart Paytypecode
Enheder Units
Sats Rate

 

 

 

Eksempel på asciifil.:

 

employeeemploymentcode;paytypecode;units;rate
8;1;18.87;120.00
10;1;7.50;0.00
10;82;14.50;0.00
 

 

Lessor5_frv.csv  

 

 

Medarbejdernr.         Employeeemploymentcode
Fravær start dato  Absencestartdate
Fravær til dato Abenceenddate
Fraværaktivitet Absencecode
Timer

Hours

 
Dage Days

 

           

                           

 

Eksempel på asciifil:

 

employeeemploymentcode;absencestartdate;absenceenddate;absencecode;hours;days
9;20151124000000;20151124240000;72;7.50;3.00
9;20151125000000;20151125240000;72;7.50;1.00
9;20151126000000;20151126240000;72;6.50;0.87
10;20151124000000;20151124240000;72;7.50;1.00