Eksport via asciifil (Lessor 4)

Denne type asciifil vælges hvis du skal lave dataoverførsel til Lessorløn. Beskrivelse af filindholdet finder du på efterfølgende sider.

Der angives et medarbejder og datointerval. Den efterfølgende tildeling af lønarter vil resultere i en asciifil med navnet LESSOR4.LON.

Når posterne én gang er overført, bliver de mærket "L". Hvis ønsker en genoverførsel, skal du sætte en markering i ignorer markering

Denne asciifil skal være fast længde.

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge.

 

Felt Lgd Fra Til Type
1. Lønnummer 12 1 12 Tekst
2. Lønart  4 13 16  N
3. Afdeling 6 17 22 Blank
4. Bankkonto 12 23 34 Blank
5. Bankreg. 4  35 38 Blank
6. Beløb 11 39 49 Blank
7. Betegnelse 24 50 73 Blank
8. Enheder 8 74 81 N (centitimer adskillertegn er komma)
9. Firma 4 82 85 Blank
10. Fraværskode 12 86 97 Gentager lønart, hvis det er fravær.
11. Gyldig fra 8 98 105 Startdato på fravær (ååååmmdd)
12. Gyldig til  8 106  113 Slutdato på fravær (ååååmmdd)
13. Grundlag 11 114 124 Blank
14. Jobnummer 10 125 134 Blank
15. Konto 12 135 146 Blank
16. Ordrenummer 12 147 158 Blank
17. Projektnummer 10 159 168 Blank
18. Reference 12 169 180 Blank
19. Sagsnummer 12 181 192 Ordrenr. (6 N)
20. Sats 8 193 200 N (47,11)
21. Dage 8 201 208 N (‘3,00', kun hvis lønarten er sat op til at eksporter som dage)

Til top