Eksport via asciifil (DataLøn PC)

Denne type asciilfil vælges hvis du skal lave en dataoverførsel til DataLøn PC. Se beskrivelse af filindholdet nedenfor. Der angives et medarbejder/datointerval. Den efterfølgende tildeling af lønarter vil resultere i en asciifil med navnet Dataloen.txt, der placeres under firmaarealet. (typisk firma001)

Når posterne én gang er overført, bliver de mærket "L". Hvis ønsker en genoverførsel, skal du sætte en markering i ignorer markering

Layout: Felterne adskilles med semikolon (;) uanset systemoplysninger i StarTime.

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge:

Feltnavn Maks. længde  Beskrivelse
Arbejdsgivernr. 8 Arbejdsgivernr. I DataLøn
Løntermin 2 Lønterminer i DataLøn:
24- 14-dagsløn disp. Torsdag
25- 14-dagsløn disp. Fredag
34- 14-dagsløn disp. Torsdag
35- 14-dagsløn disp. Fredag
41- Månedsløn forud
51- Månedsløn bagud
Lønmodtagernr. 4 Lønmodtagerens nummer i DataLøn.
Gruppe 20 Hvis grupper bruges i tidsregistrering, skal samme grupper oprettes i DataLøn PC. Lønmodtageren skal være tilknyttet en gruppe hvis felt udfyldes. NB! StarTime overfører afdelingstekst.
Løndel 2 Løndelens nummer i DataLøn.
Værdi 8

 

(9 ved negativ beløb)

Udfyldes ikke med foranstående nuller eller komma.

Udfyldes altid med øre - hvis priser

Hvis der ønskes overført timer eller dage, (f.eks ferie) på en lønart uden sats, vil antal blive ganget med 100. Således at 74 overføres som 7400 og 2.5 feriedag overføres som 250.

Hvis der indberettes negative tal sættes et minus først i feltet Værdi, eks. -2550 (minus 25,50)

 

Hvis der indberettes negative tal sættes et minus først i feltet Værdi, eks. -2500 (minus 25,50)

Eksportfunktionen er også udbygget så der kan rapporteres både stk. og sats i stedet for beløb

Bemærk! Følgende lønarter har særlig betydning når de overføres til Dataløn:

Hvis der i StarTime anvendes lønart 6, 37 eller 73, overføres beløbet på denne lønart og timerne på lønart 72.
Anvendes lønart 72, overføres timerne på denne lønart og beløbet på lønart 73 (kan ikke anbefales)

Anvendes lønart 29 eller 38 i StarTime, overføres beløbet på denne lønart og timerne lønart 74.
Hvis der anvendes lønart 74, overføres timerne på denne lønart og beløbet på lønart 29. (kan ikke anbefales)

Lønart 7 C er KUN til overførsel af antal

Lønart 2, 83, 84, 85 er KUN sats (løn uden timer)

Lønart 48, 49, 57, 58, 59 og 95 er timer uden lønbehandling

 

 

Se DataLøn PC beskrivelse for komplet oversigt.

Hver linie indeholder løndata til 1 løndel (CR+LF).

I samme fil kan der være data for flere arbejdsgivernumre og lønterminer.