Eksport via asciifil (Dan-Made standard)

Såfremt asciifil.lon eksisterer, skal du angive om denne skal overskrives eller der skal tilføjes hertil. Herefter skal medarbejder og datointerval angives. Den efterfølgende tildeling af lønarter vil resultere i en asciifil med navnet ASCIIFIL.LON.

Når posterne én gang er overført, bliver de mærket "L". Hvis ønsker en genoverførsel, skal du sætte en markering i ignorer markering

Denne asciifil kan være enten fast længde eller kommasepareret, afhængig af systemoplysningerne i StarTime. Layout på tidsforbrug kan ligeledes variere i henhold til det angivne i systemoplysningerne i tidsopsamling.

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge:

  Fast Længde Kommasepareret
Dato  8N 8
Medarbejdernr. 10N Variabel
Lønart 10N Variabel
Tidsforbrug 10N Variabel

Antal felter: 4

Recordlængde: 38

Layout tidsforbrug:

Eks. på Fast Længde

03112001000000021300000000010000053.20

Eks. på Kommasepareret

03112001,213,1,53.20

Begge eksempler viser Dato 03112001,Medarbejder 213,Lønart 1, Tidsforbrug 53:20 TM eller 0.333 TC eller 20 MIN.

 

Hvis DM-Prismodul er tilkoblet vil følgende felter overføres i nævnte rækkefølge:

 

  Fast Længde Kommasepareret
Dato  8N 8
Medarbejdernr. 10N Variabel
Lønart 10N Variabel
Tidsforbrug 10N Variabel
Timesats 8N Variabel
Markering* T T

Antal felter: 6

Recordlængde: 47

* Makering feltet kan indholde et T, som betyder at dette er en timesats der overføres.

Feltet kan også indeholde F, som betyder at dette er en fast sats der overføres.

S betyder at det er Stk. Der overføres.

Layout tidsforbrug:

Eks. på Fast Længde

03112001000000021300000000010000053.2000100.00T

Eks. på Kommasepareret

03112001,213,1,53.20,100.00,T

Begge eksempler viser Dato 03112001,Medarbejder 213,Lønart 1, Tidsforbrug 53:20

eller 0.333 TC eller 20 MIN, sats 100.00, (T)imesats

Nedenstående er gældende både med og uden Prismodul.

Timer/Minutter - f.eks. 008:30

Timer/Centitimer - f.eks. 008500

Minutter - f.eks. 000510

EOL: CR+LF (karakter 13 + karakter 10).

EOF: Karakter 26.

Til top