Eksport via asciifil (Danløn)

Denne asciifil kan indlæses i Danløn. For at danne filen til Danløn, skal du vælge Funktioner, Lønberegning, filer, og her filer du Danløn i listen.

Du udvælger de medarbejdere og det ønskede datointerval. Herefter vil du få dannet dit løngrundlag og filen er klar til indlæsning i Danløn. Filen er placeret i Startime\firma001 og hedder Danloen.txt

Formatet på filen, er en semikolon adskilt tekst fil. Hver linje i filen skal have følgende format.

CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb

Eksempel på fil:

125646;6;1;800;26500;
125646;6;2;25;;
 

CVR -nummer, indtastes i StarTime, under Funktioner, Lønberegning, Systemoplysninger og Eksportindstillinger.

 

NB!

Lønarter med nr. 100 og derover overføres ikke til filen.

Lønarter der er markeret som Bfri (betalingsfri) overføres med negativ fortegn.