Eksport via Asciifil (C5)

Denne type asciifil vælges hvis du skal lave dataoverførsel til C5 løn.

Der angives et medarbejder og datointerval. Den efterfølgende tildeling af lønarter vil resultere i en asciifil med navnet Asciifil.C5

Når posterne én gang er overført, bliver de mærket "L". Hvis ønsker en genoverførsel, skal du sætte en markering i ignorer markering

Denne asciifil kan være semikolonsepareret, eller kommasepareret. Og decimaltegn skal være . (punktum)

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge.

 

Medarbejdernummer Variabel (optil 5 tegn N)
Dato "dd.mm.åååå"
Lønart 5N
Tekst Blank
Antal Variabel (centitimer med 2 decimaler.)  
Sats Blank (med mindre Prismodul er tilkoblet)
Beløb Blank (med mindre Prismodul er tilkoblet)
Afdeling 3 tegn AN

Eks. på fil

8;"12.05.2016";1;;6.50;120.00;900.00;1

8,"12.05.2016",1,,7.50,120.00,900.00,1