Display

I dette afsnit kan du læse om Regnemaskinetastatur, Færdigmeld, Antalregistrering og visning af flexsaldo


Regnemaskinetastatur

StarTime's display har funktionen "Regnemaskinetastatur". Ved nogle registreringstyper er det ikke praktisk at have en stregkode for hver eneste mulige værdi, men vha. regnemaskinetastatur-funktionen kan man fx. registrere værdien "123" ved at strege tegnene "1", "2" og "3" fra et særligt stregkodeark til dette formål.

For at ændre StarTime-displayets tilstand til regnemaskinetastatur trykkes først på displayets "1"-taste og en stjerne ("*") i øverste højre hjørne markerer tilstanden (tilstanden kan annulleres ved endnu et tryk på "1"):

Reset knap

Et tryk på displayets knap '4' resetter registreringen og dermed også displayets skærmbillede.


Tegnene "1", "2" og "3" kan nu streges ét ad gangen fra det særlige regnemaskinetastatur og registreringen skal afsluttes med stregning af "Godkend".

Stregkodearket med regnemaskinetastaturet kan fx. se således ud:

Bemærk at stregkodearket også rummer tegnene "+" og ".".
Hvis man fx. indlæser værdien "2+2", vil registreringen blive overført til StarTime med værdien "4", lige som værdien "2.5+1.5" vil blive beregnet og registreret som "4".

Mens der indlæses tegn fra stregkodearket, kan der rettes med kommandoerne "Ret" og "Slet".

 • Ret sletter det senest indlæste tegn.

 • Slet sletter alle indlæste tegn.


Færdigmelding af igangværende ordre

Færdigmelding af igangværende ordre foretages på denne måde:

 1. Indlæs medarbejdernummer (fx. 100):


 2. Når stregkoden for færdigmelding af igangværende ordre ($FIO) indlæses i ordrefeltet accepteres og afsluttes færdigmeldingen:

Til top


Antalsrapportering

Antal kan rapporteres på denne måde:

 1. Indlæs medarbejdernummer (fx. 100):


 2. Indlæs stregkoden for antalsrapportering ($AIA) i ordrefeltet:


  Prompten "Ordre:" ændres til "Antal:".


 3. Tryk på knappen "1" for at aktivere enkelttegnsindlæsning (vises med stjernen i displayets øverste højre hjørne) og indlæs et antal vha. regnemaskinetastaturet (fx. 50):


  Afslut med at strege "Godkend" vha. regnemaskinetastaturet.

 4. Displayet afslutter og godkender nu antalsregistreringen: Visning af flexsaldo

Hvis Flexmodulet er tilkoblet, kan medarbejderen få vist flexsaldo i displayet. Når displayet afventer registrering af ordrenr., vil der over tast nr 2, stå "flx". Tryk på tast nr.2 og medarbejderens saldo vil blive vist.
Medarbejderens flexsaldo, vil altid beregnes fra sidste ajourføringsdato (fra Lønberegning) til dd.

 

   

Til top