Afspadsering

Dette er et tillægsmodul som kan installeres, såfremt der i forvejen anvendes lønberegning. Dette modul anvendes til at opgøre medarbejdernes afspadsering/flexsaldo.

Funktionen består af følgende menu billede:

 

Afspadsering/Flex Du angiver her om du ønsker at køre listen som afspadsering eller flex. Forskellen er kort fortalt, ved afspadsering skal dine medarbejdere redegøre for alle timer, og ved flex kræves der ingen redegørelse, medarbejderen skal blot strege komme og gå. Dog skal hele dage registreres
Medtæl overtid i saldo vil optælle overtidstimer som normaltimer. Timerne vil indgå i saldo for grundtimer og overtidsgrundlag kan udbetales.
Overtid Fra/Til Her angiver du hvilken lønarter der er gældende for overtid.
Lønart optjening Disse 5 felter angiver du hvilken lønart der optjenes afspadsering på. Faktor. Udfyldes med hvilken faktor optjente timer skal tælle.

Bemærk! hvis faktor ikke er udfyldt vil den automatisk sættes til 1.00.

Overtid Fra/Til Her angiver du hvilken lønarter der er gældende for overtid.
Lønarter for nedskrivning Her er det muligt at angive 2 lønarter der skal nedskrive afspadsering/flexsaldoen.
Lønart hensæt Her angiver du hvilken lønarter du bruger til at hensætte afspadsering på.
Saldobegrænsninger Tillad minimum saldo. Her angiver du en minimum saldo der må forekomme. Hvis der f.eks. Indtastes -10, det vil sige at en medarbejder må have en saldo på minimum -10 timer. Værdien der kan indtastes her er fra minus 9999 til 0.
Tillad Maximum saldo. Her kan du angive en maximum saldo der må forekomme. Værdien der kan indtastes her er fra 0-9999. Overskrider man maximum kan overskud udbetales.
Udbetal overskud via lønart Her angiver du en lønart du ønsker at udbetale overskydende timer på. Bemærk ! Lønarten må ikke være tillæg.

 


 

 

Afspadsering/Flexliste

Når du vælger at udskrive en saldoliste vil der ikke ske nogen ajourføring af medarbejderkartoteket. Dette er udelukkende en liste over afspadseringssaldi. Ajourføringen vil først ske når du vælger det separate punkt "Ajourfør kartotek". Medarbejderkartotek vil, når dette modul er tilknyttet, indeholde felterne Saldo (Timer) og Opgjort pr. Disse felter indeholder henholdsvis afspadseringssaldo og seneste opgørelsesdato. Hvis du ønsker at fravælge medarbejdere til afspadseringsliste, Markere du boksen "Suspendere afspadsering".

Ny saldo beregnes med udgangspunkt i startsaldo tillagt/fratrukket periodens optjente timer.

Ved valg af begge funktioner angives medarbejderinterval der ønskes udskrevet/ajourført. Til sidst angives en ny opgørelsesdato. Udskriften vil så dække perioden fra kartotekets opgørelsesdato (+1) til den angivne dato. Udskriften kan vises i Timer:Minutter og Timer:Centitimer, dette angives under systemoplysning i StarTime.

Du kan få din flex/afspadseringsliste kopieret. Du skal blot markere for kopi til csv-fil

 

Eks. på fil

Mednr;Navn;Primosaldo;Optjent;Afholdt;Saldo pr 03.06.2016;Difference
7;Per Olesen;1,00;;;25,50;
8;Hejdi Jensen;27,00;;;20,00;

 

 

Eksempel på Afspadseringsliste:

 

Ved afspadsering kræves redegørelse for alle timer. Der udskrives en liste over optjent og afholdt afspadsering.

Ligeledes vises overtid i perioden. Vises denne med en *markering, medtæller overtiden ikke i saldoen.

 

Eksempel på flexliste:

Den anden mulighed under afspadsering er en kombination af en flex og afspadseringssaldo.

Dvs. at systemet kan holde styr på både registreret og ikke registreret fravær.

Funktion aktiveres ved at udfylde feltet for optjent afspadsering og sætte feltet type til flex.

 

Til top